Komisia odporučila začatie rokovaní s Islandom

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/renej/559128315/

Komisár pre rozširovanie Štefan Füle dostal od Komisie zelenú na začatie predvstupových rokovaní s Islandom. Severský ostrov oficiálne splnil Kodanské kritériá – stabilitu inštitúcií garantujúcich demokraciu a ľudské práva, existencia fungujúcej trhovej ekonomiky a schopnosť prevziať povinnosti člena.

Komisia v hodnotení brala do úvahy politické, ekonomické a právne kritériá. Vo všetkých ohľadoch konštatovala uspokojivé výsledky, preto bolo jej odporúčanie pozitívne.  Füleho leitmotívom však je: „Neexistuje skratka k rozšíreniu.“ Zdôraznil, že v budúcnosti bude brať pri rozhodovaní do úvahy len skutočný pokrok k členstvu.

Briti a Holanďania majú problém

Lopta je teraz na strane členských krajín. Komisár Füle neočakáva, že by otázka kompenzácie zahraničných klientov banky Icesave rokovania zabrzdili. Bilaterálne problémy podľa neho nemôžu ovplyvniť posudzovanie, či krajina rešpektuje pravidlá EÚ.

„Neexistuje priama väzba medzi bilaterálnymi rokovaniami a názorom Komisie“, zdôraznil. Británia a Holandsko, ktoré od Islandu žiadajú kompenzácie pre svojich občanov, ktorí stratili úspory v skrachovanej banke, však môžu vidieť vec inak. V bilaterálnych rokovaniach už viac krát použili argument členstva v EÚ, či pôžičky z MMF.

Prekážky na ceste

Účasť v Európskom hospodárskom priestore dáva Islandu výhodu – väčšinu pravidiel acquis communautaire pre vnútorný trh už do národnej legislatívy preniesol. Komisia však identifikovala niekoľko oblastí, kde je pokrok stále možný.

Jednou z nich je nezávislosť súdnictva. Správa EK tvrdí, že !dominantné postavenie Ministra spravodlivosti a ľudských práv pri menovaní sudcov, vzhľadom  na konzultatívne postavenie Hodnotiaceho výboru a Najvyššieho súdu, vyvoláva otázky o skutočnej nezávislosti sudcov“.

Ďalšou oblasťou je konflikt záujmov. Podľa správy sa po finančnej kríze objavili otázky o možnom „konflikte záujmov vo verejnom živote Islandu, ako sú úzke prepojenia medzi politickými elitami a podnikateľskou komunitou, najmä v kontexte malej populácie a izolovanej polohy“.

Predvstupové rokovania sa môžu zabrzdiť aj v ďalších oblastiach – rybolov, vidiecky rozvoj, slobodný pohyb kapitálu a finančné služby.

Mnohí Islanďania sú skeptickí

Najväčšou prekážkou na ceste k členstvu však bude euroskepticizmus rozšírený medzi politickými stranami aj vo verejnosti. Na ten má Komisia minimálny vplyv.

Séria prieskumov verejnej mienky medzi augustom 2005 a septembrom 2009 od rozličných inštitútov ukazuje, že hoci Islanďania podporujú začatie predvstupových rokovaní, väčšina je stále proti plnému členstvu.

Na politickej úrovni sú proti členstvu Ľavicovo-zelené hnutie a Strana nezávislosti.

Pozície

„Oceňuje dôveru, ktorú voči Islandu vyslovila Európska komisia v tejto vyváženej, konštruktívnej a vo všeobecnosti pozitívnej správe. Potvrdzuje, že Island spĺňa Kodanské kritériá a je dobre pripravený na predvstupové rokovania, vďaka svojej už dnes silnej integrácii s Európskou úniou“, vyhlásil islandský minister zahraničných vecí Össur Skarphédinsson.

Predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek privítal názor Komisie. „Islandská žiadosť o členstvo ukazuje, že európske ideály zasahujú do najvzdialenejšieho kúta Európy a inšpirujú nádej, možnosti, solidaritu. Silne verím, že Island má svoje miesto v rodine Európskej únie. Budú dôležité otázky, o ktorých treba rokovať, no verím že prístupový proces bude pokračovať hladko.“

Europoslankyňa Diana Wallis, podpredsedníčka EP zodpovedná za arktický a severský región, na margo hodnotenia Komisie povedala: „Som znepokojená, že niektorí na Islande vidia vstup do EÚ a následne do eura ako spôsob rýchlej nápravy hospodárskych problémov. Do istej miery to môže byť pravda, no myslím si že Island by mal vstúpiť z celého radu dôvodov. Preto verím, že dnešné zverejnenie oznámia začne proces, ktorý umožní na oboch stranách väčšie pochopenie, a možno väčšiu čestnosť.“