Grantová výzva Nadácie ZSE: Rozprúdime regióny

Grantová výzva Rozprúdime regióny

Grantová výzva Nadácie ZSE Rozprúdime regióny

Nadácia ZSE vyhlasuje prvý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, ktorého zámerom je podporiť komunitný a kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu.

V programe podporíme nové aj existujúce kultúrne, spoločenské, športové a iné aktivity, prinášajúce spestrenie a zábavu do našich obcí. Našim cieľom je podporiť lokálne podujatia, ktoré prispejú k utužovaniu medziľudských vzťahov, zaktivizujú komunitu a spoja generácie.

Hľadáme projekty a iniciatívy, ktoré vychádzajú z miestnych špecifík (regionálne slávnosti, tradičné jarmoky,…),  rozšíria ponuku voľnočasových aktivít (kultúrne a športové podujatia) a iné podujatia v obciach, ktoré spoja miestnu komunitu a prispejú k rozprúdeniu miestneho života (obecné dni,…).

Viac informácií na webovej stránke Nadácie ZSE.