Grécko je 16. krajinou EÚ, ktorá uľahčuje rozvody medzinárodným párom

Brusel 27. januára (TASR) – Európska komisia (EK) dnes Grécku oznámila, že schvaľuje jeho rozhodnutie pripojiť sa k 15 krajinám, ktoré sa už riadia pravidlami EÚ umožňujúcimi medzinárodným manželským párom vybrať si krajinu, ktorej právne predpisy sa budú uplatňovať pri ich rozvode alebo rozluke.

Nové pravidlá platia od júna 2012 po tom, čo sa členské štáty EÚ rozhodli pristúpiť k integrácii prostredníctvom postupu "posilnenej spolupráce". Posilnená spolupráca zavedená Zmluvou z Nice v roku 2001 umožňuje skupine aspoň deviatich členských štátov zaviesť opatrenia v prípade, že sa na nich nedohodlo všetkých 28 členských štátov.

V prípade pravidiel upravujúcich rozvod tak mohlo pôvodne 14 krajín v roku 2011 schváliť nariadenie, ktoré v roku 2012 prijala Litva a teraz aj Grécko. Cieľom tohto nariadenia je poskytnúť párom právnu istotu a zabrániť nadmernému zaťažovaniu súdov, ako aj špekulovaniu v súvislosti s voľbou súdu pri rozvodovom konaní a uchrániť páry od emočne a finančne nákladného súdneho konania.

"Je povzbudivé, že sa ďalší štát pripojil k posilnenej spolupráci, ktorá medzinárodným manželským párom pomáha v prípade rozvodu. V dobe, keď sa vďaka voľnému pohybu osôb môžu muži a ženy z rôznych kútov Európy stretávať a zaľúbiť sa, musíme zabezpečiť, že v prípade rozvodu budú mať právnu istotu," uviedla eurokomisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová.

Cieľom nariadenia o rozhodnom práve pri rozvode je chrániť partnerov v slabšom postavení počas rozvodového konania. Medzinárodným párom dáva možnosť dohodnúť sa vopred o tom, ktoré právo sa uplatní pri ich rozvode alebo rozluke. Ak sa manželia na tom nedohodnú, sudcovia budú mať k dispozícii jednotný návod na rozhodnutie o tom, právny poriadok ktorej krajiny sa bude v danom prípade uplatňovať.

Nariadenie, ktoré sa uplatňuje od 21. júna 2012, nemá nijaký vplyv na vnútroštátne pravidlá týkajúce sa rozvodov alebo na rodinné právo a nepredpokladá prijatie predpisov, ktoré by výrazne ovplyvnili rodinné právo v členských štátoch.

Vzhľadom na takmer milión rozvodov v EÚ v roku 2009 (podľa údajov Eurostatu) tieto pravidlá pomáhajú manželským párom, v ktorých partneri majú rôznu štátnu príslušnosť, párom žijúcim oddelene v rozdielnych krajinách alebo žijúcim spolu mimo svojej domovskej krajiny a chráni ich pred komplikovanými, zdĺhavými a bolestnými postupmi.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dod