Grécko je 16. krajinou EÚ uľahčujúcou rozvody medzinárodných párov

Brusel 18. októbra (TASR) – Grécko dnes oznámilo svoje rozhodnutie pripojiť sa k 15 krajinám, ktoré sa už riadia pravidlami EÚ umožňujúcimi medzinárodným manželským párom vybrať si krajinu, ktorej právne predpisy sa budú uplatňovať pri ich rozvode.

Od 12. júna 2012, kedy začali platiť nové predpisy, sa členské štáty EÚ vôbec prvýkrát rozhodli pokračovať v integrácii prostredníctvom postupu "posilnenej spolupráce." Posilnená spolupráca bola zavedená Zmluvou z Nice v roku 2001, avšak až donedávna sa vôbec nevyužívala. Dnes umožňuje skupine aspoň deviatich členských štátov zaviesť opatrenia v prípade, že sa na nich nedohodlo všetkých 28 členských štátov.

V prípade pravidiel upravujúcich rozvod tak mohlo vďaka postupu posilnenej spolupráce pôvodne 14 krajín v roku 2011 schváliť nariadenie, ktoré v roku 2012 prijala Litva a teraz aj Grécko.

Cieľom tohto nariadenia je poskytnúť párom právnu istotu a zabrániť nadmernému zaťažovaniu súdov, ako aj špekulovaniu v súvislosti s voľbou súdu pri rozvodovom konaní, a zároveň páry uchrániť od emočne a finančne nákladného súdneho konania.

„Pravidlá EÚ týkajúce sa cezhraničných rozvodov vytvorili nový základ pre európsku integráciu. Ukázali cestu pre ďalší vývoj v oblastiach, v ktorých chýbajúca jednomyseľnosť bola prekážkou pokroku," povedala komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. Komisárka spresnila, že v dobe, keď sa vďaka voľnému pohybu osôb v EÚ môžu muži a ženy z rôznych kútov Európy stretávať a zaľúbiť sa, treba zabezpečiť, že v prípade rozvodu budú mať právnu istotu.

Cieľom nariadenia o rozhodnom práve pri rozvode je chrániť partnerov v slabšom postavení počas rozvodového konania. Medzinárodným párom dáva možnosť dohodnúť sa vopred o tom, ktoré právo sa uplatní pri ich rozvode alebo rozluke. Ak sa manželia na tom nedohodnú, sudcovia budú mať k dispozícii jednotný návod na rozhodnutie o tom, právny poriadok ktorej krajiny sa bude v danom prípade uplatňovať.

Nariadenie, ktoré vstúpilo do platnosti 21. júna 2012, nemá žiaden vplyv na vnútroštátne pravidlá týkajúce sa rozvodov alebo na rodinné právo, ani nepredpokladá prijatie predpisov, ktoré by výrazne ovplyvnili rodinné právo v členských štátoch.

Podľa údajov štatistického úradu EÚ, Eurostat, bolo v roku 2009 takmer jeden milión rozvodov v EÚ.

Posilnená spolupráca v zmysle zmlúv o EÚ umožňuje najmenej deviatim členským štátom pokročiť v presadení dôležitého opatrenia, ktoré je blokované malou menšinou členských štátov. Ostatné krajiny EÚ majú právo sa pripojiť k takejto posilnenej spolupráci, keď si to želajú.

Slovensko do tejto skupiny členských krajín zatiaľ nepatrí. Rozhodnutie Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku, v roku 2010 prijalo Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko. Neskôr sa k nim pripojila Litva a teraz aj Grécko.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl