GREENPEACE: Do roku 2050 bude 50 % elektriny v EÚ pochádzať z vetra a slnka

Bratislava 2. júna (TASR) – Do roku 2050 by podľa mimovládnej organizácie Greenpeace mohlo pochádzať 50 % elektrickej energie v Európskej únii (EÚ) z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), najmä z vetra a zo slnka. Na to však bude potrebné zmeniť fungovanie elektrizačných prenosových sústav, keďže v súčasnosti je do nich zapojených relatívne málo výrobcov. V budúcnosti by ich malo byť v prenosovej sústave štátov EÚ vzhľadom na pribúdajúce OZE omnoho viac.

"V prípade Slovenska by bolo podľa modelu navrhnutého Greenpeace potrebné zvýšiť prenosovú kapacitu elektrizačnej siete na 93 kilometroch elektrizačnej sústavy, a to na 1,7 gigawattov (GW)," uviedol dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi riaditeľ celosvetovej kampane pre OZE Greenpeace International Sven Teske.

Informoval, že podľa modelu, v ktorom sa kladie dôraz na využitie solárnej a veternej energie, by bolo v celej EÚ potrebné vybudovať 15 úplne nových vysokonapäťových vedení, najmä v oblasti Severného mora, a zároveň "posilniť" 17 vysokonapäťových vedení.

Celkové náklady na takéto úpravy v európskych elektrizačných prenosových sieťach vyčíslil do roku 2050 na 200 miliárd eur, čo by v časovom horizonte 40 rokov predstavovalo približne 6 miliárd eur ročne. "Toto je však čiastka, ktorá nezohľadňuje fakt, že existujúce prenosové sústavy sú aj tak relatívne staré a aj tak by bolo potrebné ich nejakým spôsobom renovovať." Takáto čiastka by podľa Teskeho informácií zvýšila počas 40 rokov cenu elektriny o 0,15 eurocentu na kilowatthodinu.

Dôvodom, prečo vznikol takýto model, bolo podľa neho, že "Greenpeace by chcelo požiadať orgány EÚ, ako aj národné vlády, aby prišli s nejakým modelom rozšírenia alebo posilnenia európskej prenosovej sústavy". Priznal, že by išlo o pomerne veľký infraštruktúrny projekt Európy.

Na druhej strane by podľa neho Európa bola pripravená s takou sústavou akceptovať "tisícky zdrojov obnoviteľných energií, ktoré by mohli v budúcnosti vzniknúť". Takáto zmena filozofie fungovania prenosovej siete by však znevýhodnila klasické elektrárne, ktoré sú nastavené na svoj stanovený výkon bez ohľadu na to, či vyrobenú elektrinu niekto potrebuje, alebo nie.

Teske pripomenul, že napríklad v Dánsku pochádza 30 % energie z veterných elektrární a dánska vláda sa rozhodla zvýšiť tento podiel až na 50 %. "V Dánsku sa zákonom chystajú obmedziť prevádzku výrobcov elektriny z uhlia približne na 4000 hodín ročne, čo by v budúcnosti zdražilo výrobu elektriny z tohto zdroja na dvojnásobok."

UPOZORNENIE:

TASR ponúka k správe zvukový záznam.

jal gl