Gruzínsko sa chce priblížiť k EÚ

Pozadie

Rada spolupráce medzi EÚ a Gruzínskom, ktorá sa konala 14. novembra 2006, prijala päťročný „akčný plán“ partnerstva v rámci Európskej susedskej politiky. Jeho súčasťou sú zvýhodnené obchodné vzťahy, finančná pomoc a ustanovenia o vízovej politike.

Cieľom EÚ v rámci Európskej susedskej politiky (ESP) je posilnenie vzťahov s okolitými krajinami bez toho, aby im bola ponúknutá perspektíva plného členstva.

Otázky

Predseda Komisie Barroso privítal na spoločnej tlačovej konferencii, 28. februára 2007, reformné snahy Gruzínska. Refomný proces podľa neho pomohol Gruzínsku vyvinúť sa na „modernú, trhovo orientovanú demokraciu“.

Barroso gruzínskeho prezidenta vyzval, aby v tejto ceste pokračoval. Sľúbil za to podporu Únie a oznámil, že EÚ bude s Gruzínskom užšie spolupracovať na regionálnych otázkach, v otázke poskytovania víz i energetike.

Počas trojdňovej návštevy sa snažil Saakašvili ukázať jasne svoje rozhodnutie priblížiť krajinu Európskej únii. Na konferencii organizovanej German Marshall Fund však povedal: „Neklopeme na dvere členských štátov EÚ, pretože nechceme, aby sa na nás stal niekto alergický.“

Pozície

Gruzínsky prezident Michail Saakašvili privítal posilnenie susedskej politiky a od EÚ žiadal intenzívnejšie zapojenie sa do nej. Poukázal na ambiciózny gruzínsky reformný program a zdôraznil, že „transformatívna sila EÚ je často podceňovaná“.

Estónsky prezident Toomas Ilves podčiarkol, že „šance na rozšírenie EÚ“ za súčasné kandidátske krajiny „sú slabé“. Kritizoval ESP a vyhlásil, že „transformatívna sila má málo koní“. EÚ podľa neho ponúka v rámci susedskej politiky príliš málo a súčasne chce byť schopná ovplyvniť mnohé veci súčasným rámcom politiky.

Švédsky minister zahraničných vecí Carl Bildt povedal: „Musíme si byť vedomí sily ktorú máme a musíme ju využívať. Musíme si byť tiež vedomí toho čo sa stane, ak našu mäkkú silu nevyužijeme.“ Dodal: „Naše dvere musia byť otvorené, inak sa mäkká transformujúca sila stratí… Musíme rozvinúť nástroje ESP a využiť všetky možnosti, ako je obchod a rozvoj. Akčný plán slúži ako vodiaci princíp vnútornej reformy (krajín ESP).“

Vysoký predstaviteľ EÚ pre SZBP Javier Solana podčiarkol, že vzťahy EÚ s Gruzínskom sú „hlboké a úzke“ a povedal, že je spokojný s nedávno podpísaným akčným plánom ESP.