Hana Fábry

Hana Fábry

45 rokov

nezávislá kandidátka  

  • bydlisko – Bratislava  
  • vzdelanie – v r. 1983 ukončila štúdium na Gymnáziu Metodova, má štátnu skúšku z ruského jazyka
  • pracovné skúsenosti – od roku 1983 do roku 1995 pracovala v školstve a po roku 1989 aj v súkromnej sfére ako voľnočasová pedagogická pracovníčka. Od roku 1996 až do súčasnosti pracuje v mediálnej sfére. Je zakladateľka a manažérka Prvého lesbického združenia Museion (1994); spoluzakladateľka neformálnej iniciatívy Inakosť (2000) a iniciátorka, autorka a realizátorka mnohých ľudsko-právnych projektov zameraných na podporu práv a nediskrimináciu neheterosexuálnych ľudí. V súčasnosti pracuje v spravodajskej produkcii Slovenskej televízie
  • jazykové znalosti – angický jazyk – aktívne, ruský jazyk – aktívne