Hlas Európy o multikulturalizme v EÚ

Máme v Európe niečo, čo je našim spoločným kultúrnym základom – to sú naše základné hodnoty. A tie musia akceptovať a prispôsobiť sa im všetci, ktorí k nám prídu žiť”, vyhlásila v diskusii relácie Hlas Európy v Štrasburgu na tému európskeho multikulturalizmu Doris Pack, nemecká europoslankyňa a predsedníčka Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie. K téme postavenia verejnoprávnych médií v EU dodáva „Musíme dohliadnuť na to, aby verejnoprávna televízia aj rozhlas mali pevné postavenie, ale aby neboli hlásnymi trúbami tej ktorej vlády. Musíme mať verejnoprávne médiá, ktoré kultúru berú vážne a informácie nespolitizujú“. V štúdiu s ňou na tému diskutujú slovenské poslankyne EP Katarína Neveďalová (S&D) a Edit Bauer (EPP).

Martin Thuma v reportáži z ostatného zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu prináša témy predĺženia minimálnej doby trvania materskej dovolenky, sprísnenia lehoty na uhrádzanie faktúr a schválenie finančných pravidiel na fungovanie Európskej zahraničnej služby.

Druhá reportáž približuje Cezhraničné fórum občanov, ktoré zorganizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a konalo sa začiatkom októbra v Nitre. Za účasti slovenských i maďarských europoslancov sa diskutovalo o nových možnostiach pre občanov, ktoré prináša Lisabonská zmluva.

O mieste národných kultúr v multikultúrnej Európe a o podpore kultúry v EU v štúdiu Slovenskej televízie diskutuje Natália Cehláriková, štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR a Vladimír Šucha, ktorý do Júna 2010 zastával post riaditeľa Direktoriátu pre kultúru a vzdelávanie Európskej Komisie v Bruseli.

Titulom Európske mesto kultúry sa môžu pýšiť len tie európske metropoly, ktoré dokázali svojim projektom na rozvoj a podporu kultúry uspieť vo veľkej celoeurópskej konkurencii. Záverečná reportáž predstaví projekt mesta Košice, ktoré bude európskym mestom kultúry pre rok 2013.

Relácia Hlas Európy v každom vydaní, v samostatnom informačnom riadku, prináša aktuálne informácie z partnerských portálov:

www.europarl.europa.eu   —   www.europskyparlament.sk—

www.EurActiv.sk    —  www.nasieuroposlanci.sk  —  www.euroinfo.gov.sk