Hlas Európy o právach žien a rodovej rovnosti

"Najbližšie budeme diskutovať o správe o násilí páchanom na ženách. Okrem toho je tu obchodovanie s ľuďmi, ktoré je bohužiaľ aj v Európskej únii aktuálne. Nemalou úlohou je zabezpečiť, aby mali ženy lepšie možnosti pre získanie zamestnania, a aby nemali problémy so zosúlaďovaním profesijného a rodinného života. No a nehovoriac o tom, že potrebujeme aj viac žien v politike”, poznamenala v diskusii na tému práv žien a rodovej rovnosti v EU Eva Britt Svensson, švédska europoslankyňa a predsedníčka Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť.  V štúdiu EP v Štrasburgu s ňou na tému diskutujú slovenské členky spomínaného výboru, poslankyne EP Anna Záborská (EPP) a Edit Bauer (EPP).

Martin Thuma ďalej v reportáži približuje aktuálne témy ostatného zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

–          odhlasovanie lepšieho prístupu občanov k  informáciám uvedených na liekoch vydávaných na predpis

–          bezpečnostné predpisy,  týkajúce sa spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov

–          vystúpenie gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho v pléne EP

–          udelenie filmovej ceny LUX za rok 2010

Rok 2010 vyhlásila Európska komisia za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ktorého cieľom bolo upriamiť pozornosť na problematiku extrémnej chudoby. Reportáž predstavuje jedno z  vrcholných podujatí Európskeho roka na Slovensku – Deň otvorených dverí Slovenskej Katolíckej Charity.

Hosťom rozhovoru na tému práv žien a rodovej rovnosti je predsedníčka Vlády SR, Iveta Radičová.  V krátkosti hodnotí kreovanie tejto témy na Slovensku, ale aj porovnáva vnímanie žien vo vrcholnej politike na Slovensku a v zahraničí.

Záujmy žien v Európe zastrešuje nadnárodná organizácia European Women´s Lobby. Združuje takmer 2500 organizácií a na úrovni EU presadzuje, aby sa do všetkých jej politík zapracovávala rodová rovnosť. Slovenskú pobočku tejto organizácie predstaví záverečná reportáž.

Relácia Hlas Európy v každom vydaní, v samostatnom informačnom riadku, prináša aktuálne informácie z partnerských portálov:

 www.europarl.europa.eu   

www.europskyparlament.sk

www.EurActiv.sk  

www.nasieuroposlanci.sk  

www.euroinfo.gov.sk