Hodnotové strety Európskeho parlamentu

Zdroj: EP

V poslednom pol roku mandátu Európskeho parlamentu rozvírili verejnú mienky dve iniciatívne a nelegislatívne správy.

Prvá, pod názvom „Estrela“ podľa portugalskej spravodajkyne z tábora socialistov, sa venovala otázke sexuálneho a reprodukčného zdravia, vrátane interrupcií a sexuálnej výchovy. V Európskom parlamente nakoniec neprešla, prijalo sa len uznesenie, ktoré hovorí, že ide o otázky v zodpovednosti členských štátov.

Druhá správa „Lunacek“, podľa rakúskej spravodajkyni  z frakcie Zelených, volala po stratégii boja proti homofóbii v Európskej únii. na rozdiel od „Estrely“ získala v pléne EP dostatočnú podporu.

Rôzne v oboch prípadoch hlasovali aj slovenskí europoslanci.

Monika Smolková (S&D, SMER-SD) hovorí, že správu Lunacek nehlasovala a vie si to zdôvodniť. „Nakoniec sme sa dostali aj do rozporu u nás vo frakcii, či s pánom Maňkom“.

Smolková nepovažuje za šťastné prísť tri mesiace pred voľbami s tak kontroverznou správou v rámci Európy i Slovenska.

„Súhlasím, že treba o tom hovoriť a treba mať štandardy, ale nie tri mesiace pred voľbami, lebo sa to ťažko ľuďom na dedinách zdôvodňuje.“

„Pre mňa to nie je prioritné, skupina ľudí ale potrebovala pred voľbami takéto niečo, lebo je to jej volebná agenda. Ja som sa do toho nechcela zatiahnuť a tak to budem aj ľuďom vysvetľovať“, hovorí Smolková.

Europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH), ktorý v obochod prípadoch správ hlasoval proti hovorí, že subsidiaritu treba rešpektovať. Tento princíp znamená, že EÚ nemá zasahovať do vecí, ktoré si môžu členské štáty efektívne upraviť sami.

„Vždy za to hlasujem. To je najmä oblasť školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí,“ dodáva Mikolášik.

Monika Flašíková-Beňová (SMER-SD, S&D), ktorá sa v EP venovala najmä témam ochrany menšín vo všeobecnosti, správy Estrela a Lunacek podporila. Považuje ich, spolu so svojou správou o ochrane základných práv v EÚ za roky 2010 a 2011, za jedny z najzásadnejších politických stretov v oblasti ľudských práv v Európskom parlamente a dôležité príspevky k diskusii o problémoch ľudí.

„Správa Lunacek ukázala, že nám záleží na základných právach a boji proti diskriminácii“, dodáva europoslankyňa Katarína Neveďalová (SMER-SD, S&D).

Na otázku, či budú mať tieto strety svetonázoru pokračovanie aj v novom Európskom parlamente, Beňová hovorí, že zatiaľ čo v S&D a u liberálov je v nich viac menej jasno v Európskej ľudovej strane bude dôležité, či bude silenejšie ultrakonzervatívne alebo liberálnejšie krídlo.

SWIFT a ACTA

S hodnotových otázok Flašíková-Beňová i Neveďalová pripomínajú aj neprijatie nepopulárnej dohody ACTA o boji proti internetovému pirátstvu, ktorú Európsky parlament odmietol.

„Dôležitá otázka, kedy EP po Lisabonskej zmluve ukázal, že má zuby, bola určite bitka o dohode SWIFT s USA,  teda dohoda o poskytovaní informácií o bankových prevodoch do USA, kde sme ukázali, že nechceme len poslúchať, čo nám EK povie a návrh bol zmietnutý zo stola“, dodáva Neveďalová.

Prostitúcia

Europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH) vyzvihuje z končiaceho obdobia svoje dve tieňové správy. Je rada, že bola po prvýkrát v EP otvorená otázka o gendercíde, čiže rodovo podmieňených vrážd narodených detí, či rodovo podmienených interrupcií. „Európsky parlament sa teraz k tomu vrátil, lebo to vedie k vážnemu nedostatku žien v niektorých častiach sveta a geopolitické problémy.“

Aktuálne sa zase pripravuje správa o prostitúcií. Otázne ostáva, či odsúdi aj prostitúciu, ktoú národné legislatívne rámce povoľujú.  

„Za 10 rokov sme v EP nedokázali prijať správu o prostitúcii. V minulom období sme odsúdili rezolúciou nútenú prostitúciu ale k prostitúcii ako takej EP zatiaľ neprijal stanovisko. Bude sa hlasovať na nadchádzajúcej schôdzi, sú však výhrady, lebo správa sa snaží odmietnuť aj prostitúciou ako takú a keďže v niektorých krajinách je legálna“, vysvetľuje Záborská.

Zástupné témy

Obe najväčšie skupiny však za otváranie "zástupných" tém kritizuje europoslanec Jaroslav Paška (SNS, EFD).

„Spolupráca ľavice a pravice zodpovedá za úpadok EÚ a preto sa pred voľbami sa vytiahli náhradné témy ako LGBTI a rodiny, kde sa tieto skupiny oddelia, aby sa prekrylo, že zodpovednosť za úpadok je u nich“, myslí si europoslanec.