Holandsko, Slovensko a Malta veria v úspešnosť svojho predsedníckeho Tria v EÚ

Bratislava 28. marca (TASR) – Holandsko, Slovensko a Malta veria v úspešnosť svojho predsedníckeho Tria v Rade Európskej únie. Ich predstavitelia to dnes vyhlásili na pôde slovenského rezortu diplomacie. V prípade Holandska je to už jeho dvanásta skúsenosť, pri zvyšných dvoch krajinách pôjde o premiéru postaviť sa na pol roka do čela Európskej únie.

Na základe iniciatívy štátneho tajomníka MZV Petra Javorčíka sa dnes v Bratislave uskutočnili prvé formálne konzultácie Tria na politickej úrovni. Maltu zastupoval parlamentný tajomník vlády pre predsedníctvo v Rade EÚ a fondy EÚ Ian Borg, Holandsko generálny riaditeľ pre európsku kooperáciu ministerstva zahraničných vecí Robert De Groot. Vedúcich delegácií Holandska a Malty prijal aj šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák.

Ako priblížil Javorčík, v tejto fáze je potrebné vyjasniť si priority jednotlivých krajín v európskom integračnom procese, ktoré sa potom môžu premietnuť do programu samotného predsedníctva. Hlavnou úlohou je príprava spoločného 18-mesačného programu, ktorý bude vodidlom pre všetkých troch od 1. januára 2016, kedy sa predsedníctva ujme Holandsko, do 30. júna 2017, kedy ho končí Malta.

„Konkrétny text začneme pripravovať začiatkom budúceho roka. Na ďalších stretnutiach sa budeme snažiť dospieť a zadefinovať priority na 18-mesačné obdobie. Považovali sme za potrebné začať už teraz, aby sme lepšie pochopili naše východiská a identifikovali hlavné výzvy, ktoré bude mať vtedy na stole Európska únia,“ priblížil ďalšie aktivity predsedníckeho Tria Javorčík.

Borg poznamenal, že pre Maltu a Slovensko ide o zásadnú výzvu, pričom prvé signály spolupráce sú veľmi pozitívne. Obe krajiny chcú v maximálnej možnej miere využiť skúsenosti Holandska. „Verím, že to bude efektívne a ekonomické predsedníctvo,“ dodal.

Holandsko stálo naposledy v čele únie v roku 2004, pričom podľa De Groota sa Európa, ako aj samotná EÚ, odvtedy zásadne zmenili. „Takže naše skúsenosti sa už nerátajú. Som spokojný, že môžeme takto v trojke spolupracovať. Mám veľkú dôveru v úspešný výsledok tohto 18-mesačného obdobia,“ avizoval.

Zdôraznil, že únia v súčasnosti reaguje na zásadné výzvy – tvorbu nových pracovných miest, zamestnanosť mladých ľudí či boj proti ilegálnej migrácii. „Európa musí konať spoločne v globálnych otázkach, ako sú klimatické zmeny,“ dodal s tým, že ide len o niekoľko okruhov tém, ktorými by sa Trio mohlo zaoberať.

Funkcia rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ v zmysle nového rozdelenia kompetencií podľa Lisabonskej zmluvy znamená predovšetkým právomoc pripravovať zasadnutia Rady a ich pracovných orgánov. Teda predsedať týmto fóram, stanovovať ich agendu a aktívne hľadať možnosti dosiahnutia konsenzu pre schválenie spoločných pozícií a rozhodnutí členských štátov EÚ.

Tieto funkcie neplní v oblasti vonkajších vzťahov, ktorá patrí do výlučnej zodpovednosti vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku EÚ.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe fotoreportáž, videozáznam a zvukový záznam.

er