HOSPODÁRSTVO: Androsch: Centralizácia eurozóny je nevyhnutnosťou

Viedeň 15. júna (TASR) – Hannes Androsch, významný rakúsky priemyselník a bývalý vysoký činiteľ spolkovej vlády, pokladá hospodárskopolitickú centralizáciu v eurozóne za nevyhnutnosť. Voči nej niet alternatívy. Vyjadril podporu (dodatočným) transferovým platbám hospodársky slabším krajinám eurozóny. „Určité finančné vyrovnanie“ je v súlade s logikou integrácie, z ktorej by mal vzniknúť útvar podobný štátu.

Androsch dnes vo Viedni v klube hospodárskych novinárov ďalej povedal, že finančné toky z regiónu do regiónu existujú „v Číne, Indii a Spojených štátoch, a ináč to nebude ani v Európe“.

Bývalý rakúsky spolkový minister financií ďalej povedal: „Dúfam, že teraz budeme brať šancu na vytvorenie európskej hospodárskej vlády vážne“.

Kríza európskych štátnych dlžníkov, ktorú začalo Grécko, v skutočnosti neprekvapila. O tom, že európske vlády nevedeli nič o skutočnej finančnej situácii Atén „nech mi nikto nehovorí“. Obraz o gréckom zadlžení štátu si mohli utvoriť vlády prostredníctvom finančných dozorov, minimálne v tých krajinách, z ktorých bánk si grécka vláda brala úvery.

Androsch pripomenul, že transfery peňazí existujú už aj teraz. Uskutočňujú sa prostredníctvom štrukturálnych fondov. Poukázal na obrovské prostriedky, ktoré sa v minulých desaťročiach použili na budovanie infraštruktúrnych objektov. Tieto prostriedky vidieť v nových postavených a subvencovaných cestách.

Informovala o tom agentúra APA.

5 jns pop