D.Ahner: S vládou SR chceme čo najlepšie využiť eurofondy (2)

Bratislava 11. februára (TASR) – O tom, ako čo najlepšie využiť 14 miliárd eur, ktoré má Slovensko k dispozícii na rozvoj regiónov a vidieka počas programového obdobia 2007 až 2013, diskutovali dnes generálny riaditeľ Európskej komisie (EK) pre regionálnu politiku Dirk Ahner a podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a ministri dopravy, životného prostredia i výstavby Ľubomír Vážny, Jozef Medveď a Igor Štefanov.

"Na dnešných pracovných rokovaniach v Bratislave sme zároveň identifikovali problémy v príprave a využívaní štrukturálnych fondov (ŠF) EÚ a hľadali spoločne spôsoby ich riešenia," uviedol po stretnutí so zástupcami kabinetu Ahner na tlačovej konferencii.

Vzhľadom na dopady svetovej hospodárskej krízy "sme sa zaoberali aj otázkou, ako sa v maximálnej miere môžu využiť prostriedky z eurofondov na rast dlhodobého investovania na Slovensku s následnou tvorbou nových pracovných miest".

"Medzi bodmi našich rozhovorov boli hlavne veľké infraštruktúrne programy v oblasti dopravy a životného prostredia (ŽP), v nadväznosti na eurofondy proces verejného obstarávania a ako sa vyhnúť jeho nedostatkom preventívnym spôsobom a tiež problematika čerpania ŠF. Slovensko čerpá ŠF v zhode s priemerom EÚ," konštatoval.

Z celkového balíka pre SR je 12 miliárd eur určených na regionálny rozvoj. Z tejto sumy je jedna tretina vyčlenená na veľké projekty dopravy a ŽP. "Dnes som sa zaujímal, aký pokrok sa v nich za takmer polovicu celého programového obdobia dosiahol," uviedol Ahner a vyjadril obavy z toho, že doteraz nebol predložený žiadny veľký projekt ŽP na schválenie do Bruselu a dopravné projekty tam iba začínajú zo Slovenska prichádzať. Kým prvé predkladané infraštruktúrne projekty neboli na dobrej kvalitatívnej úrovni, "to sa už postupne mení a najnovšie evidované sú už kvalitnejšie".

Hoci podľa Ahnera na politiku mikroregiónov v prospech rómskeho obyvateľstva SR smeruje menej zdrojov z fondov EÚ, "dostal som dnes ubezpečenie, že tieto projekty sa rozbiehajú a čaká ich už posudzovanie".

Na margo verejného obstarávania uviedol, že EK má kapacity a peniaze na to, aby SR pomohla v školení administratívnych kapacít zaoberajúcich sa týmto procesom.

Na otázku TASR, či schválené zlučovania rezortov nespôsobí komplikácie v čerpaní eurofondov, Ahner uviedol: "Pokiaľ sa terajšie pracovné tímy pre dané OP nechajú v pôvodnom zložení, nebudú problémy. Máme obavy, ak nastúpia iné tímy, môže sa stratiť rok vo využívaní ŠF. Máme preto záujem na dodržaní kontinuity na pracovnej úrovni týchto tímov."

UPOZORNENIE:

Správa je rozšírená o 5. až 8. odsek

TASR ponúka k správe zvukový záznam.

Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotoreportáž a videozáznam.

ku gl