HOSPODÁRSTVO: Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou je pripravená

Brusel 6. augusta (TASR) – Európska komisia (EK) dnes oznámila, že vyjednávači Rozsiahlej dohody o ekonomickej spolupráci a voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou (CETA) dokončili svoju prácu. Obe strany sa zhodli na znení dohody, ktorá bude teraz rozoslaná členským štátom EÚ a kanadským provinciám a teritóriám na posúdenie.

V septembri by sa mal konať plánovaný summit EÚ-Kanada, na ktorom by mal byť formálne potvrdený podpis CETA. V neskoršej fáze budú musieť dohodu schváliť Rada a Európsky parlament.

Rokovania o CETA sa začali v máji 2009. K prelomu v rokovaniach došlo 18. októbra 2013, keď sa delegáciám podarilo dosiahnuť politickú dohodu o kľúčových prvkoch dohody o voľnom obchode.

Obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou by mala odstrániť viac ako 99 % z doterajších taríf a vytvoriť nové možnosti prístupu na trh v oblasti služieb a investícií.

V roku 2013 Kanada bola 12. najdôležitejším obchodným partnerom EÚ, čo predstavovalo 1,7 % z celkového zahraničného obchodu EÚ. V tom istom roku bola EÚ pre Kanadu druhým najvýznamnejším obchodným partnerom, po USA, s približne 9,8-% podielom na celkovom zahraničnom obchode.

Hodnota vzájomného obchodu s tovarom medzi EÚ a Kanadou bola vlani 58,8 miliardy eur. Stroje, dopravné prostriedky a chemikálie dominujú vývozom EÚ do Kanady a tvoria tiež dôležitú súčasť dovozu kanadských tovarov do EÚ.

Hodnota vzájomného obchodu so službami medzi oboma partnermi v roku 2012 predstavovala 26,9 miliardy eur. Príkladom často obchodovaných služieb medzi Kanadou a EÚ sú doprava, cestovanie, poisťovníctvo a komunikácie.

Vzťahy EÚ a Kanady sú významné aj v oblasti investícií. V roku 2011 európski investori uskutočnili v Kanade investície v hodnote 258 miliárd eur, zatiaľ čo kanadské priame investície v EÚ dosiahli výšku takmer 142,6 miliardy eur.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zll