EÚ má pochybnosti o hodnovernosti štatistiských údajov z Bulharska

Luxemburg 8. júna (TASR) – Európska únia (EÚ) má pochybnosti o hodnovernosti štatistických ukazovateľov Bulharska. Potom, ako Európsky parlament (EP) schváli rozšírenie právomocí pre štatistický úrad únie Eurostat, jeho prvá misia by mala smerovať do Sofie.

"Ja verím, že parlament čo najskôr schváli rozšírenie kompetencií pre Eurostat a budeme môcť poslať jeho ľudí do krajín, kde máme výhrady voči vykázaným hodnotám," povedal komisár pre ekonomické a finančné záležitosti Olli Rehn, ktorý vzápätí spresnil aj prvú destináciu misie. "Máme obavy o štatistické ukazovatele Bulharska. Bude to aj metodologická misia, ktorá bude mať všetky potrebné právomoci na audit."

Európska komisia (EK) tento rok predstavila opatrenia, ktoré by mali posilniť právomoci Eurostatu smerom k národným štatistickým úradom. Cieľom je vyhnutie sa skresleným údajom, ktoré pochádzali napríklad z Grécka v uplynulých rokoch. Návrh komisie Rada ministrov financií EÚ dnes schválila, nariadenie ale nadobudne platnosť až po odobrení zo strany EP.

(spravodajca TASR Silvester Balog) gl