Eurozóna aj EÚ dosiahli v apríli obchodný prebytok

Brusel 17. júna (TASR) – Zahranično-obchodná bilancia 17 krajín eurozóny sa v apríli 2013 skončila s prebytkom 14,9 miliardy eur, ktorý je vyšší ako kladné saldo 3,3 miliardy eur v rovnakom mesiaci minulého roka, ale nižší ako 22,5 miliardy eur v marci 2013. Vyplýva to z rýchleho odhadu, ktorý dnes zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.

Vývoz z eurozóny po očistení od sezónnych vplyvov sa v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil o 0,8 % a dovoz vzrástol o 0,5 %.

Aj celá 27-členná Európska únia (EÚ) zaznamenala v apríli 2013 prebytok zahraničného obchodu vo výške 9,2 miliardy eur, čo je lepší výsledok ako deficit 13,4 miliardy eur v rovnakom mesiaci 2012 a tiež ako marcový schodok vo výške 8,2 miliardy eur. Export z únie pritom v sledovanom období klesol medzimesačne o 0,2 %, zatiaľ čo import stagnoval.

Eurostat zároveň oznámil, že dovoz do EÚ z krajín, ktoré sú jej kľúčovými partnermi, za prvé tri mesiace tohto roka klesol s výnimkou dovozu z Turecka, ktorý vzrástol o 3 %. Najviac sa pritom v období január – marec 2013 znížil import z Nórska a Japonska (zhodne o -16 %) a Brazílie (-14 %). V otázke exportu sú výsledky oveľa rozdielnejšie, pričom najviac sa zvýšil vývoz do Švajčiarska (19 %), a najviac klesol export do Indie (-11 %).

Prebytok obchodnej výmeny EÚ sa za prvé tri mesiace 2013 medziročne zvýšil v prípade USA na 22,3 miliardy eur z 18,4 miliardy eur v rovnakom období 2012, Švajčiarska (na 19,2 miliardy eur z 11,4 miliardy eur) a Turecka (na 6,5 miliardy eur z 5,7 miliardy eur). Zároveň sa znížil schodok zahraničného obchodu únie s Čínou (na -33,6 miliardy eur z -34,2 miliardy eur), Ruskom (-25,7 miliardy eur z -27 miliardy eur), Nórskom (-10,7 miliardy eur z -15,7 miliardy eur) a Japonskom (na -900 miliónov eur z -3,4 miliardy eur).

Spomedzi členských krajín EÚ najväčší obchodný prebytok zaznamenalo za prvé tri mesiace 2013 Nemecko (49,3 miliardy eur) a najhlbší deficit mala Británia (-24,1 miliardy eur). Slovensko dosiahlo v sledovanom období prebytok 1 miliardu eur.

12 bal gl