Eurozóna aj EÚ dosiahli v septembri obchodný prebytok

Brusel 18. novembra (TASR) – Zahranično-obchodná bilancia 17 krajín eurozóny sa v septembri 2013 skončila s prebytkom 13,1 miliardy eur, ktorý bol vyšší ako kladné saldo 8,6 miliardy eur v rovnakom mesiaci minulého roka a tiež vyšší ako obchodný prebytok 6,9 miliardy eur v auguste tohto roka. Informoval o tom európsky štatistický úrad Eurostat.

Z rýchleho odhadu Eurostatu vyplýva, že vývoz z eurozóny sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom a po očistení od sezónnych vplyvov zvýšil o 1 % a dovoz klesol o 0,3 %.

Aj celá 28-členná Európska únia (EÚ) zaznamenala v septembri obchodný prebytok vo výške 600 miliónov eur, čo je lepší výsledok ako deficit 14,5 miliardy eur v rovnakom mesiaci 2012 či schodok 2,4 miliardy eur v auguste 2013. Export z únie v septembri vzrástol o 0,2 % a import sa znížil o 0,2 %.

Z údajov Eurostatu ďalej vyplýva, že dovoz do EÚ z väčšiny krajín, ktoré sú jej hlavnými obchodnými partnermi, sa v období január – august v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil, s výnimkou Turecka, kde vzrástol o 4 %, a tiež Indie, kde stagnoval. Najviac pritom za prvých 8 mesiacov roka klesol dovoz z Japonska (-17 %), Brazílie (-15 %) a Nórska (-11 %).

Čo sa týka exportu, za osem mesiacov do konca augusta sa najprudšie zvýšil vývoz z EÚ do Švajčiarska, a to o 32 %, a najvýraznejšie klesol v prípade Indie (-4 %).

Prebytok obchodnej výmeny EÚ za prvých osem mesiacov 2013 sa najstrmšie zvýšil v prípade Švajčiarska (na 56,2 miliardy eur z 23,8 miliardy eur) a najmenej v prípade USA (na 59,9 miliardy z 56,2 miliardy eur). Výrazne sa znížil aj schodok zahraničného obchodu únie s Čínou (na -85,1 miliardy eur z -96,1 miliardy eur).

Spomedzi členských krajín EÚ najväčší obchodný prebytok malo v období január – august Nemecko (127,8 miliardy eur) a najhlbší deficit vykázala Británia (-44,5 miliardy eur). Slovensko dosiahlo v sledovanom období prebytok 2,6 miliardy eur.

12 bal gl