Firmy očakávajú prehĺbenie recesie a chystajú znižovanie nákladov

Bratislava 28. októbra (TASR) – Väčšina európskych firiem očakáva, že ekonomika bude v roku 2012 stagnovať a 62 % z nich vníma riziko recesie, a to hlavne v treťom štvrťroku. Za hlavný brzdiaci faktor rastu je označovaný predovšetkým klesajúci dopyt domácností. Ďalšími faktormi sú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, problémy eurozóny a nedostatočné možnosti financovania. Vyplýva to z výsledkov medzinárodnej štúdie Roland Berger.

"Aj napriek tomu sa 57 % európskych firiem cíti byť dobre pripravených na prípad ekonomického spomalenia. Iba 10 % uviedlo, že sú pripravené nedostatočne alebo vôbec. Naopak, v Japonsku nie je pripravených na novú krízu 24 % firiem. Vrchol dlhovej krízy očakávajú európske firmy ku koncu tohto roka, zatiaľ čo japonské firmy až v polovici roka 2013," uviedol riaditeľ pražskej pobočky Roland Berger Strategy Consultants Constantin Kinský.

Vo väčšine firiem k neistote prispieva aj riziko možného rozpadu eurozóny. Kolapsu menovej únie sa obávajú predovšetkým spoločnosti z juhozápadnej Európy a Japonska (50 %). Až 61 % z opýtaných pokladá za pravdepodobné, že Grécko eurozónu opustí. Viac ako tretina európskych respondentov sa na túto eventualitu pripravuje a už podniká alebo sa chystá urobiť príslušné opatrenia. Podobne uvažuje aj 29 % japonských firiem.

Európske spoločnosti sa pri svojej príprave na negatívne ekonomické scenáre orientujú predovšetkým na znižovanie nákladov, na programy zvyšovania efektivity (74 %) a na rastové iniciatívy (70 %). Z hľadiska uprednostňovania rastových iniciatív sa na poslednom mieste nachádzajú firmy z juhozápadnej Európy (56 %), kde sa 90 % firiem zameriava na znižovanie nákladov.

V priemere asi tretina opýtaných očakáva negatívny dopad na svoje financovanie, predovšetkým ako dôsledok zhoršujúceho sa pracovného prostredia, ktorý je spôsobený európskou dlhovou krízou a novými požiadavkami direktív v rámci Basel III. Najviac firiem sa obáva, že nové požiadavky na úvery nebudú schválené alebo budú krátené.

"Rovnako ako ukázala minuloročná štúdia, vlastné zdroje financovania sú kľúčové pre takmer všetky európske firmy. Implementácia reštrukturalizačných krokov má preto veľký význam. Je to jediný spôsob, ako firmy môžu zlepšiť svoju likviditu a garantovať finančnú nezávislosť," uzavrel Kinský.

pak vjo