HDP na obyvateľa sa vlani na Slovensku znížil na 73 % priemeru EÚ

Brusel 20. júna (TASR) – Hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa podľa parity kúpnej sily sa vlani na Slovensku znížil na 73 % priemeru Európske únie (EÚ) zo 74 % v roku 2010. Vyplýva to z prvého odhadu Európskeho štatistického úradu Eurostat.

Slovensko sa tak v rámci 27-člennej EÚ ocitlo na 20. mieste. Vyšší HDP na osobu má nielen susedné Česko, ktoré obsadilo 18. priečku, ale aj všetky krajiny eurozóny, ktoré čerpajú záchranné úvery, vrátane Grécka.

Na ilustráciu, HDP Írska na osobu dosahuje 127 % priemeru EÚ, v prípade Grécka je to 82 % a v Portugalsku, ktoré je tesne pred Slovenskom na 19. mieste, je na úrovni 77 %.

Najvyšší produkt na obyvateľa v EÚ má Luxembursko, na úrovni 274 % z priemeru. Druhé je Holandsko, kde je HDP na obyvateľa o 30 % vyšší ako priemer v únii. Rakúsko, Írsko, Švédsko a Dánsko prekračujú priemer v rozmedzí od 20 % do 29 %. Nemecko, Belgicko a Fínsko majú HDP na obyvateľa od 20 do 15 % nad priemerom, Británia a Francúzsko od 10 do 5 %, v prípade Talianska a Španielska sa produkt na obyvateľa rovná priemeru EÚ.

Cyprus má HDP/obyvateľa o 10 % nižší ako je priemer, zatiaľ čo v prípade Slovinska, Malty, Grécka, ČR a Portugalska sa pohybuje v rozmedzí od 15 % do 20 % pod priemerom. Nasleduje Slovensko (27 % pod priemerom), za ním sú Estónsko, Maďarsko, Poľsko a Litva (30-40 %), Lotyšsko (40 %), Rumunsko (50 %) a najhoršie je na tom Bulharsko (55 % pod priemerom).

Informoval o tom Eurostat.

12 bal vjo