Komisár EÚ Andor navrhol Nemecku, aby otvorilo pracovný trh skôr

Brusel 29. apríla (TASR) – Od 1. mája 2011 získajú všetci obyvatelia východoeurópskych krajín, členov EÚ, voľný prístup na pracovný trh Nemecka a Rakúska. V ostatných krajinách ho už dosiahli oveľa skôr. Komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne veci a integráciu László Andor v rozhovore pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) navrhol Nemecku, aby svoj trh práce otvorilo skôr.

Andor poukázal na zbytočné obavy z prisťahovalectva z východoeurópskych štátov. Sklon opustiť vlasť a ísť na Západ nikdy nebol mimoriadne silný ani v takej "vysťahovaleckej" krajine, akou je Poľsko, aby ohrozil starých členov EÚ. Na budúci rok však svoj pracovný trh musí otvoriť aj Nemecko.

Komisár sa neobáva, že pritom dôjde k dramatickému vývoju. Európska komisia (EK) predpokladá, že proces bude postupný, etapovitý, čím sa Berlínu uľahčí prechodné obdobie v tejto oblasti. Komisár podporil návrh nemeckých odborov, aby sa v krajine zaviedol inštitút minimálnej mzdy. Andor poukázal na to, že vo viacerých krajinách sú prínosom. Veľká Británia ich zaviedla koncom 90. rokov. Rozhodnutie sprevádzala skepsa, ktorá sa však medzitým rozplynula. Minimálna mzda je však pre nezamestnaných aj motivačná. Núti ich hľadať si prácu, stáva sa pre nich lukratívnou.

Pokiaľ ide o pohyb pracovnej sily v EÚ, treba vidieť aj budúce potreby pracovného trhu počas novej konjunktúry. Ak vznikne jej nedostatok, ani nemecké podniky sa nebudú zaujímať o to, odkiaľ ľudia pochádzajú, či z Nemecka, Rakúska, Česka alebo Maďarska, ale bude ich zaujímať, či majú potrebnú kvalifikáciu.

Informoval o tom nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

12 jns gl