Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v apríli spomalilo

Brusel 30. apríla (TASR) – Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa tento mesiac mierne spomalilo na 2,6 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu štatistického úradu Eurostat.

Na porovnanie, v marci 2012 sa spotrebiteľské ceny v 17 krajinách, ktoré zaviedli spoločnú menu, podľa spresnených výsledkov zvýšili medziročne o 2,7 %.

Eurostat pri rýchlom odhade vychádza z prvých dostupných údajov o vývoji cien v jednotlivých štátoch menovej únie v danom mesiaci, ako aj z prvých informácií o vývoji cien energií. Podľa doterajších skúseností je tento odhad spoľahlivý. Za ostatné dva roky bol v 19 prípadoch úplne presný a v piatich prípadoch sa od konečnej revidovanej hodnoty líšil o 0,1 %.

Spresnené údaje o miere inflácie v eurozóne, ako aj v ostatných štátoch Európskej únie za apríl 2012 zverejní Eurostat 16. mája.

12 bal gl