HOSPODÁRSTVO: MVO vyzývajú vládu na systémové zmeny vo fungovaní eurofondov

Bratislava 28. januára (TASR) – Hrubé nedostatky, ktorých sa pri koordinácii eurofondov dopustilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR, sú dôvodom, prečo zástupcovia neziskových mimovládnych organizácií (MVO) vyzývajú vládu SR na systémové zmeny v riadení využívania fondov EÚ. Zmeny zhrnuli do šiestich bodov. Výzvu podpísalo 8 členov združených v Nezávislom monitorovacom tíme pre riadenie eurofondov a podporilo 26 profesijných organizácií a ich platformy, oznámil projektový koordinátor MVO Priatelia Zeme – CEPA Roman Havlíček.

Rezort výstavby je v rámci programového obdobia 2007 až 2013 centrálnym koordinačným orgánom (CKO) pre agendu eurofondov na Slovensku. Počas tohto obdobia môžu subjekty využívať na spolufinancovanie projektov aj eurofondy. Zároveň z 11 operačných programov (OP) schválených Bruselom pre SR riadi MVRR aj Regionálny OP a OP Technická pomoc.

V čase pôsobenia minulej vlády bol však koordinačným orgánom pre eurofondy Úrad vlády (ÚV) SR, ale po odhalení jeho zneužívania sa tieto kompetencie opäť presunuli na MVRR SR.

Vo výzve sa pripomína, že počas terajšej vlády SR "MVRR, ktoré doteraz je CKO pre fondy EÚ, sa v tejto súvislosti negatívne preslávilo škandálmi a netransparentnosťou". Z času na čas sa ozývajú aj hlasy za vrátenie CKO späť na pôdu ÚV SR, ale neúspešne.

Na základe skúseností z monitoringu nakladania s prostriedkami fondov EÚ je však podľa členov monitorovacieho výboru zrejmé, že "samotný presun koordinácie využívania fondov EÚ z MVRR na ÚV tieto problémy nevyrieši". Takýto krok, aby mal nejaký zmysel, si vyžaduje urobiť zásadné systémové zmeny, aby sa neopakovali prešľapy pri využívaní eurofondov, aké sa spájajú s MVRR.

Podľa výzvy by mal ÚV SR ako koordinačný orgán pre fondy EÚ zabezpečiť využívanie fondov na zmysluplné projekty, ktoré prispievajú ku zvýšeniu kvality života vo všetkých slovenských regiónoch. Autori výzvy požadujú znížiť byrokraciu a skoncovať s neefektívnym čerpaním zdrojov z portfólia EÚ na predražené a zbytočné tovary a služby. Chcú zabezpečiť vyššiu transparentnosť vo všetkých fázach rozhodovania o projektoch, proporcionálne zastúpenie socioekonomických partnerov v príprave a hodnotení programov a verejné obstarávanie, ktoré nebude manipulované v prospech "spriatelených" firiem.

"Cieľom využívania eurfondov nemôže byť iba vysoké percento ich čerpania, ale tieto peniaze musia byť vynakladané účelne, zmysluplne a efektívne," podčiarkli signatári výzvy s tým, že "MVO sú pripravené na spoluprácu na pôde Rady vlády pre MVO pri návrhu konkrétnych krokov smerujúcich k transparentnosti a zmysluplnému využívaniu fondov EÚ".

UPOZORNENIE:

TASR sa pokúsi získať reakciu MVRR SR.

ku gl