HOSPODÁRSTVO: Najbohatším regiónom v EÚ je vnútorný Londýn

Brusel 18. februára (TASR) – Najbohatším regiónom v Európskej únii (EÚ) je podľa veľkosti hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa vnútorný Londýn, po ktorom nasledujú Luxembursko a Brusel. Na opačnej strane rebríčka sa nachádza bulharský Severozapaden, ktorého obyvatelia sú až sedemkrát chudobnejší ako Londýnčania. Vyplýva to zo štúdie, ktorú dnes zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat a jej cieľom je mapovať rozdiely medzi východnou a západnou časťou európskeho bloku.

Podľa Eurostatu 20 najchudobnejších regiónov v únii sa v roku 2007 nachádzalo na území Bulharska, Rumunska, Poľska a Maďarska, teda bývalých komunistických krajín, ktoré vstúpili do európskeho bloku v roku 2004 a 2007. A naopak, najbohatšie regióny sú v Nemecku, Holandsku, Dánsku a Británii.

Vo vnútornom Londýne podľa zverejnených údajov Eurostatu z roku 2007 dosahoval HDP na hlavu 334 % priemeru únie, alebo 49.100 eur, kým v najchudobnejšom bulharskom regióne Severozapaden to bolo len 26 % priemeru únie, alebo 6400 eur. Oba údaje sú očistené o životné náklady.

Druhé Luxembursko má HDP na úrovní 275 % priemeru únie a tretí Brusel 221 %. Po nich nasleduje Hamburg (192 %) a prvú päticu uzatvára Praha (172 %). Bratislavský kraj obsadil 12. priečku a jeho HDP na hlavu dosahuje 160 % z priemeru EÚ alebo 39.900 eur.

Štúdia tiež odhalila, že viac ako jeden zo siedmich regiónov má HDP na obyvateľa nad úrovňou 125 % priemeru. Celkovo je týchto regiónov EÚ 41, z toho najviac, a to 9, sa nachádza v Nemecku, po päť majú Holandsko a Británia, štyri má Rakúsko, po tri Španielsko a Taliansko, dva takéto regióny majú Belgicko a Fínsko a po jednom sa nachádzajú v Česku, Dánsku, Írsku, Grécku, Francúzsku, na Slovensku a vo Švédsku a samozrejme v Luxembursku.

V každom štvrtom región EÚ je však HDP pod úrovňou 75 % priemeru a celkovo je takýchto oblastí v únii až 66. Najchudobnejším je už spomínaný bulharský Severozapaden, kde HDP na obyvateľa dosahuje len 26 % priemeru EÚ. Tesne pred ním sú severovýchodné Rumunsko a dva bulharské regióny: Severen centralen a Južen centralen s HDP vo výške 27 % priemeru únie.

Spomedzi týchto 66 regiónov s HDP nižším ako 75 % priemeru EÚ je až 15 v Poľsku, po sedem má Rumunsko a Grécko, po šesť majú okrem Bulharska aj ČR a Maďarsko, štyri sú v Taliansku aj v Portugalsku, tri sa nachádzajú na Slovensku (západné, stredné a východné Slovensko), dva má Francúzsko, ale ide o jeho zámorské regióny, a po jednom Španielsko, Slovinsko, Británia, Estónsko, Lotyšsko a Litva.

Informoval o tom Eurostat.

bal zll