Nemecká vláda neočakáva rýchle skončenie krízy v eurozóne

Opakovaná správa Berlín 13. mája (TASR) – Nemecká vláda predpokladá, že recesia v eurozóne bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Preto podľa analýzy spolkového ministerstva hospodárstva, z ktorej čerpá agentúra DPA, sú ďalšie reformy nevyhnutné.

V dokumente ministerstva sa uvádza, že "veľmi naliehavé sa stávajú ďalšie dôveryhodné kroky, ktoré povedú k odstráneniu príčin eurovej dlhovej krízy".

Až v druhom polroku má podľa ministerstva dôjsť k vzostupu ekonomiky eurozóny. Nemecké hospodárstvo v ňom dostane silné impulzy. Napredovanie z uplynulých mesiacov "by sa v ďalšom priebehu roka mohlo upevniť a posilniť. V krajine by sa mala prejaviť dobrá situácia na pracovnom trhu citeľným vzostupom osobnej spotreby.

Nemecký vývoz by mal vzrásť aj vďaka rastu tempa globálneho hospodárstva. Ministerstvo tieto závery vyvodilo z mierneho oživenia americkej ekonomiky a vzostupu podnikateľských aktivít v rozvojovom svete. Treba však prihliadnuť aj na dočasný efekt, ktorý prinesie japonskej ekonomike extrémna expanzívna peňažná politika centrálnej banky krajiny.

3 jns gl