Nerovnováha v eurozóne ohrozuje jej ekonomické zostavenie

Viedeň 21. júla (TASR) – Veľké rozdiely v bilancii výkonov a služieb a konkurencieschopnosti, ktoré vznikli v rokoch pred vypuknutím finančnej a hospodárskej krízy, pretrvávajú a ohrozujú obnovenie konjunktúry, strednodobý hospodársky vývoj a súdržnosť menovej únii. Uvádza to v júlovej mesačnej správe rakúsky hospodársky ústav Wifo. "Celkovo hrozí europriestoru viacročný slabý hospodársky vývoj, spojený s rizikom deflácie," povedal autor štúdie Stefan Ederer.

Vyrovnanie konkurencieschopnosti by však mohlo nasledovať v prípade, ak by došlo k silnejšiemu hospodárskemu rastu. Nemecko, ktoré vytvára prebytok, by muselo posilniť vnútornú spotrebu, alebo by malo umožniť vyšší rast miezd a cien. Oživenie vnútorného dopytu v krajinách, ktoré dosahujú prebytok, neoslobodzuje krajiny so schodkom v zahraničnom obchode od nevyhnutnosti, aby sa neusilovali o vyššiu dodávku vysoko kvalitných výrobkov a služieb na globálny trh. To by však uľahčovalo vyrovnávanie rozdielov vnútri europriestoru, čím by dochádzalo k posilneniu súdržnosti eurozóny.

Vznikajúce rozdiely vo výkonoch ekonomík v europriestore súvisí aj s rozdielnym mzdovým a cenovým vývojom v jednotlivých krajinách. Vysoké mzdy a silný rast spotrebiteľských cien v krajinách ako Grécko, Írsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko pri nízkych reálnych úrokoch posilňujú dopyt v spoločnom menovom priestore. V dlhom časovom horizonte by sa mal tým dosiahnuť vysoký rast a nízka miera nezamestnanosti. Tento vývoj je však spojený s rastúcou stratou konkurencieschopnosti a s deficitom výkonov krajín v zahranično-obchodnej bilancii. Nízky vzostup miezd v Nemecku však prispieva k rastu jeho konkurencieschopnosti a k zlepšeniu bilancie zahraničného obchodu.

Krach trhu s nehnuteľnosťami v Írsku a Španielsku a celosvetová finančná a hospodárska kríza vytvárajú v krajinách s deficitom v zahraničnom obchode veľké problémy. Od osobnej spotreby a od investičných výdavkov nemožno v blízkej budúcnosti očakávať impulzy pre konjunktúru. Verejné rozpočty počas horúcej fázy krízy zvyšovali svoje deficity a teraz sa vlády musia postarať o konsolidáciu situácie. Len mierne vyhliadky na hospodársky rast predpovedá Wifo krajinám s prebytkom v zahraničnom obchode. Vnútorný dopyt v nich pri slabom raste miezd a realizovaných úsporných opatreniach vlád sotva podporia dynamiku hospodárskeho rastu. Export krajín s negatívnou zahranično-obchodnou bilanciou nebude stúpať, lebo na ostatnom trhu so stagnujúcou spotrebou nebude o ich produkciu záujem.

Informovala o tom agentúra APA.

5 jns zll