Podľa odborníkov európska finančná kríza už dosiahla maximum

Bratislava/Norimberg 24. februára (TASR) – Európa je aj naďalej v recesii. Odborníci sa však domnievajú, že hospodárska kríza dosiahla svoje maximum vlani na jeseň. Vo väčšine európskych krajín mierne vzrástli ekonomické a príjmové očakávania, hoci zostávajú na mimoriadne nízkej úrovni. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu spoločnosti GfK.

V poslednom štvrťroku minulého roka zostali vo väčšine sledovaných krajín ekonomické očakávania prevažne stabilné alebo sa mierne zlepšili. Z porovnania jednotlivých krajín vychádza najlepšie Rumunsko, kde je ekonomický vývoj vnímaný najpozitívnejšie (-8,7 bodu), po ňom nasleduje Nemecko (-17,6) a Bulharsko (-20,8). Ekonomické oživenie v nadchádzajúcich mesiacoch je považované za najmenej pravdepodobné v Španielsku (-52,6). Portugalskí spotrebitelia sú pri hodnotení ekonomického vývoja tiež pomerne pesimistickí (-50,7), rovnako ako Gréci (-50).

Aj keď je Nemecko stále považované za najvyspelejšiu ekonomiku v Európe, vplyv finančnej krízy začal byť citeľný aj tu. Podľa odhadov nemeckej Bundesbank zaznamená nemecké hospodárstvo v roku 2013 iba minimálny rast vo výške 0,4 % oproti 1,6 % v lete. Nemeckí spotrebitelia sú si dobre vedomí tejto hospodárskej situácie. Ich ekonomické očakávania sú preto dlhodobo negatívne a tento ukazovateľ v súčasnosti predstavuje -17,9 bodu.

pak vjo