Projekt Európa sa ocitol v nebezpečenstve

Berlín 17. júla (TASR) – Projekt Európa sa ocitol v nebezpečenstve, tvrdí to historik Heinrich August Winkler. V čase, keď Európska únia hľadá východisko z dlhovej krízy, dostáva sa zo zorného poľa najpodstatnejší problém: politická únia.

Dlhová kríza je pre Európsku úniu skúškou ohňom. Ale záchranný plán, ako ju dostať z mizérie, doteraz chýba. Známy nemecký historik žiada viac integrácie. V interview pre agentúru DPA Winkler, autor pozoruhodného diela Der lange Weg nach Westen (Dlhá cesta na Západ) prisahá na politickú úniu. Bez politického zjednotenia je vraj menová únia odsúdená na neúspech.

Historik odmieta názor, že EÚ je už teraz v dôsledku dlhovej krízy na pokraji zániku. Tvrdí, že sa Európania musia pripraviť na napredovanie integrácie. Časom sa zväzok štátov bude musieť zmeniť na federatívny útvar. "Je to vzdialený cieľ, ale my nemôžeme cieľ európskeho zjednocovacieho procesu dlhšie odsúvať," uviedol Winkler.

Winkler vidí súvislosť medzi terajšou krízou EÚ a nemeckým zjednocovaním v roku 1990. Počas rokovaní nemeckého spolkového kancelára Helmuta Kohla a francúzskeho prezidenta Francoisa Mitterranda sa Bonnu nepodarilo presadiť pozíciu, že sa politická a menová únia musia formovať súbežne. Politická únia a menová únia boli od seba oddelené a rokovalo sa o nich na samotných stretnutiach. Tie sa skončili Maastrichtskou zmluvou, ktorá však obsahovala len pravidlá menovej únie. Politická únia zostala na vedľajšej koľaji.

Poskytovanie pomoci slabým krajinám musí byť spojené s programami vzostupu ich konkurencieschopnosti. Je nerealistické predpokladať, že sa problémy zadlžených štátov riešia tým, že sa im prisúva viac peňazí. Európa sa musí rozhodnúť pre politickú úniu, ktorá bude súčasne aj hospodárskou, fiškálnou a sociálnou úniou.

Zrejme všetci členovia EÚ nie sú zrelí na politickú úniu. K nej sa bude môcť vydať najprv z 27 len 17 krajín, ale musia byť otvorené pre všetko, čo si žiada viac európskej jednoty. "Mimochodom," pokračoval Winkler, "pokladám práve teraz za pozoruhodné, že dôležité impulzy k európskemu zjednocovaciemu procesu vychádzajú práve z Poľska. Z Poľska prichádza viac vízií o budúcom tvare únie ako z často citovaného tandemu Nemecko-Francúzsko."

Berlín, ako aj Paríž uskutočňujú situačnú politiku "z prípadu na prípad". Ten je pre Projekt Európa menej vhodný ako politika, ktorá verí, že sa silou vôle dajú prenášať aj hory. "Potrebujeme koncepčnú politiku, ktorá hľadí ponad denné problémy do budúcnosti a z ktorej vychádza imperatív politickej jednoty – bez tejto vôle menová únia zanikne."

V EÚ by sa malo mnoho zmeniť. Neustále existujú politici, ktorí konajú podľa zásady: Pozitívne výkony idú na naše konto; všetky nepríjemnosti pochádzajú z Bruselu. Takto sa nedá ísť ďalej.

Zo súčasnej dlhovej krízy by sa mal urobiť dôležitý záver. Musí sa preskúmať celá doterajšia hospodárska, finančná a daňová politika spoločenstva.

Informovala o tom agentúra DPA.

3 jns pa