Slabý rast neumožní eurozóne riešiť jej hlavné problémy

Frankfurt nad Mohanom 17. novembra (TASR) – Európska dlhová kríza už dlhšie nevyvoláva paniku na finančných trhoch. Ale neskončí sa, pokiaľ členovia eurozóny nedosiahnu silný rast svojich ekonomík. Uviedla to agentúra AP. A pokiaľ dôjde k takému vývoju, bude to ešte nejaký čas trvať.

Hospodárstvo 17 členov eurozóny kleslo už dva štvrťroky po sebe a podľa všeobecnej definície o recesii sa nachádzajú v nej. V kríze budú po celý nasledujúci rok, s rastom môžu počítať až v roku 2014. Bez rastu nebude k dispozícii viac peňazí na pomoc takým krajinám, ako je Grécko, Taliansko, Španielsko a Portugalsko. Potrebujú ich na zníženie svojho deficitu a pokles výdavkov na obsluhu svojich dlhov. Ich dlhové zaťaženie, ktoré je výsledkom pomeru dlhu voči ich hrubému domácemu produktu (HDP), čo je meradlom ich fiškálnej kondície, sa zhoršuje denne.

Európska komisia (EK) odhaduje, že HDP eurozóny v tomto roku klesne o 0,4 % a na budúci rok bude jeho rast predstavovať 0,1 %. Bez náležitého hospodárskeho vzostupu však nedôjde k poklesu nezamestnanosti, ktorá je teraz 11,6 %. Je najvyššia od vzniku eurozóny v roku 1999. V Grécku a Španielsku dosiahla už viac ako 25 %.

Celkový dlh členov eurozóny už dosiahol 93 % ich HDP a na budúci rok by sa mal zhoršiť na 94,5 % HDP. V roku 2009 predstavoval dlh členov eurozóny 80 % ich HDP. Ak miera zadlženia prekročí hranicu 90 %, ktorá sa pokladá za privysokú, môže vzniknúť tlak na rast úročenia vládnych dlhopisov.

Panika na európskych finančných trhoch sa v posledných mesiacoch znížila vďaka agresívnej činnosti Európskej centrálnej banky (ECB). Jej vedenie 6. septembra informovalo, že chce nakupovať neobmedzené množstvo vládnych dlhopisov krajín, ktoré sa usilujú splácať svoje dlhy. Oznámenie prispelo k rýchlemu poklesu úrokov na španielske a talianske dlhopisy, ktoré boli začiatkom roka takmer pod rovnakým tlakom úročenia ako írske, grécke a portugalské cenné papiere.

Marco Valli, hlavný ekonóm talianskej veľkobanky UniCredit, odhaduje, že európska ekonomika sa nedostane nad úroveň roku 2008 do prvej polovici roku 2015. Valli skúmal päť hospodárskych kríz od konca 70. rokov minulého storočia a prišiel k záveru, že sa ani raz ekonomika nespamätávala tak pomaly z prepadu ako z toho posledného pred štyrmi rokmi.

2 jns vs