Slovákov, ktorí žijú v Kanade, láka podnikanie v SR

Bratislava 20. júla (TASR) – Slováci, ktorí žijú v Kanade, by radi rozvíjali obchodné vzťahy so svojím domovom. Mnohí z nich sú v krajine Severnej Ameriky totiž úspešnými podnikateľmi, alebo sa uplatnili vo vedúcich pozíciách. Príkladom je líder opozičných kanadských konzervatívcov Tim Hudak. Kanadský minister medzinárodného obchodu Peter Van Loan v rozhovore pre TASR zdôraznil, že k zintenzívneniu podnikania by mala pomôcť pripravovaná Komplexná dohoda o ekonomickom partnerstvo (CETA) medzi Európskou úniou a Kanadou. Van Loan je v týchto dňoch na návšteve EÚ, dnes je na Slovensku.

-Čo je cieľom Vašej návštevy v Európskej únii?-

Cieľom je podporiť rokovania o voľnom obchode medzi Kanadou a EÚ. Ideme vypracovať komplexnú dohodu o ekonomickej spolupráci a voľnom obchode (CETA, pozn. red.). Rokovania už prešli tromi kolami a štvrté kolo pokračuje teraz. Veríme, že v októbri sa bude konať piate a verím tiež, že niekedy v roku 2011 by sme mohli dosiahnuť dohodu.

-Čo konkrétne by mala dohoda priniesť pre Kanadu a úniu?-

Dohoda bude hlboká a široká, dokonca hlbšia a širšia než kanadská participácia na NAFTA. Tešíme sa teda na významné zníženie ciel. Dohoda tiež prinesie napríklad zlepšenie služieb.

Pred rokovaniami sme vypracovali štúdiu, podľa ktorej dohoda prinesie výnos v hodnote 38 miliárd dolárov a 20-% nárast obchodu. Profit pre Európsku úniu bude predstavovať približne 26 miliárd a pre Kanadu asi 12 miliárd dolárov.

-Čo by mala CETA znamenať pre slovensko-kanadské vzťahy?-

Slovensko je veľmi úspešnou výrobnou ekonomikou. Má určité podobnosti s kanadskou ekonomikou, predovšetkým v automobilovom priemysle. Práve tu vzniknú príležitosti na zvýšenie objemu obchodu. Celkovo je však únia veľmi komplexnou ekonomikou, podobne ako Kanada. Očakávame teda zlepšenie vo všetkých oblastiach, tovarov, služieb, priemyselnej výroby a v oblasti poľnohospodárskych produktov.

-Prinesie tak bilaterálna dohoda podľa Vás nejaké zásadné zmeny pre Slovensko?-

Jedným z aspektov dohody bude zavedenie celoeurópskeho rámca na ochranu zahraničných investícií, čo bude obzvlášť nápomocné pre postkomunistické krajiny. Zlepší to vnímanie západných krajín, kanadských investorov, čo sa týka istoty a ochrany investícií. Pôjde teda o silný psychologický benefit.

V Kanade žije tiež mnoho Kanaďanov slovenského pôvodu, ktorí sa uplatnili vo vedúcich pozíciách, v biznise, vo finančnej či právnej komunite. Takže očakávam, že mnohí z nich budú chcieť využiť príležitosti na obchodné aktivity v ich starom domove.

-Aké máte skúsenosti so podnikateľmi slovenského pôvodu?-

Boli dve migračné vlny, jedna takmer pred storočím a potom tá neskoršia počas komunizmu. Prvá generácia utečencov pred komunizmom sa zameriavala na prežitie, ale ich deti sa už dostávajú do vedúcich pozícií v ekonomike. A preto očakávam, že budú úspešní vo využívaní príležitostí núkajúcich sa z dohody s EÚ.

Budú mať výhody ako priateľov, rodiny, jazykovú zdatnosť a poznanie kultúry, čo bude predstavovať zaujímavý podnet pre podnikanie so Slovenskom. Navyše, budú v pozícii, kde je táto mladá generácia viac orientovaná globálne než ktorákoľvek iná pred ňou, čo sa týka obchodu a medzinárodného podnikania.

emu bub zll