HOSPODÁRSTVO: Slovensko čaká mierny rast, Rehn apeluje na novú vládu (2)

Brusel 5. mája (TASR) – Titulkom „Pred miernym ekonomickým rastom“ označila Európska komisia (EK) kapitolu o Slovensku vo svojej pravidelnej jarnej prognóze ekonomických ukazovateľov Európskej únie (EÚ).

Komisia predpovedá Slovensku spoločne s Poľskom najvyšší rast v roku 2010, a to 2,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom celej únii prisudzuje v tomto ukazovateli 1,0 %. Na rok 2011 sú predpovede optimistickejšie, SR má obsadiť s rastom 3,6 % druhé miesto medzi krajinami európskej dvadsaťsedmičky hneď za Estónskom (3,8 %).

Čo sa týka nezamestnanosti, v roku 2010 má byť na Slovensku na úrovni 14,1 % (v EÚ 9,8 %), čo je piaty najvyšší údaj v únii, o rok neskôr počíta komisia s miernym poklesom na 13,3 % (v EÚ 9,7 %).

Väčšina zahraničných investícií, ktoré majú byť alokované na rok 2010, je ohlásená v spätosti s automobilovým priemyslom, ktorý bol v ostatných rokoch hnacím motorom ekonomiky. EK konštatuje, že špecializácia na toto odvetvie robí Slovensko zraniteľným z hľadiska zahraničného dopytu po špecifickom druhu výrobkov.

Po prepuknutí svetovej ekonomickej krízy sú aj verejné financie SR zraniteľné. Badateľné to bolo najmä pri sledovaní ukazovateľa rozpočtového deficitu, ktorý vzrástol z 2,3 % HDP v roku 2008 na 6,8 % HDP v roku 2009. Aktivita automatických stabilizátorov ekonomiky podnietila v štátoch zvýšenie sociálnych výdavkov a znížila rozpočtové príjmy. V tomto kontexte a s dôrazom na avizované škrty na výdavkovej strane predpovedá komisia na rok 2010 schodok verejných financií 6,0 % HDP, o rok neskôr počíta s ďalším poklesom na úroveň 5,4 %. Komisia pritom zvýšila svoj odhad oproti aktualizovanému hodnoteniu programu stability, kde sa predpokladal deficit vo výške 5,5 % HDP pre aktuálny rok.

Komisia upozorňuje, že pri svojich predpovediach brala ohľad aj na blížiace sa parlamentné voľby (12. 6.). „Tlak na väčšie míňanie stúpne pred a po parlamentných voľbách 2010 v júni. Naprojektované vyrovnané hospodárenie samospráv sa zdá byť optimistické,“ konštatuje sa v správe.

Tento bod považoval za dôležitý medzník v ďalšom vývoji aj komisár Olli Rehn. „Som si vedomý toho, že na Slovensku sa konajú onedlho parlamentné voľby a môj hlavný odkaz znie nasledovne: Hoci Slovensko zaznamenalo v posledných 10 rokoch priaznivý ekonomický vývoj, teraz je veľmi dôležité, aby zvýšilo úsilie o fiškálnu konsolidáciu. Bolo by dobré, keby to nastalo najneskôr v čo najkratšom čase po voľbách. Toto bude jednou z hlavných výziev pre nový kabinet,“ komentoval slovenskú situáciu Rehn.

Komisia prognózuje aj postupný nárast verejného dlhu z minuloročných 35,7 % na 40,8 % v roku 2010 a v roku 2011 má dosiahnuť 44 %.

UPOZORNENIE:

Správa je rozšírená o 7. odsek.

(spravodajca TASR Silvester Balog) gl