HOSPODÁRSTVO: Švajčiarsko zarába každý druhý frank v zahraničí

Bratislava 14. februára (TASR) – Švajčiarsko zarába každý druhý švajčiarsky frank v zahraničí. "Každý tretí frank pochádza z ekonomických vzťahov v rámci Európskej únie (EÚ)," uviedol tento týždeň v Bratislave prezident Economiesuisse (Zväzu švajčiarskych podnikateľov – pozn. TASR) Gerold Buehrer. Tento príklad je podľa neho ilustráciou, do akej miery je švajčiarska ekonomika orientovaná medzinárodne.

Konštatoval, že medzi priamych investorov však nepatria len globálne známe popredné značky v oblasti priemyslu, služieb a finančného sektora, ale tiež mnohé malé a stredné podniky (MSP). "V skutočnosti má priame investície, teda pobočky a dcérske spoločnosti, v zahraničí vyše 4500 MSP," pripomenul Buehrer.

Švajčiarsko je z geografického hľadiska aj z hľadiska počtu obyvateľov nie veľkou krajinou. "V ekonomickom vyjadrení má však Švajčiarsko omnoho väčší význam – s hrubým domácim produktom (HDP) vo výške 541 miliárd CHF sme na 21. mieste. A ak sa pozrieme na HDP na obyvateľa, sme 4. v poradí. Aby sme zistili, do akej miery je pre švajčiarsku ekonomiku dôležitá medzinárodná orientácia, stačí sa pozrieť na objem priamych investícií v zahraničí. Švajčiarsko je s kapitálovou základňou 809 miliárd CHF jedným z 13 najväčších investorov v celosvetovom meradle," informoval prezident Economiesuisse.

Úctyhodný objem priamych investícií podľa jeho slov dokonca prevyšuje HDP krajiny o 50 %. "Vďaka výdajom na výskum na úrovni približne 3 % HDP patrí Švajčiarsko tiež medzi celosvetovú špičku v tejto kategórii. Svetové ekonomické fórum (WEF) označilo náš štát vo svojej správe o konkurenčnom prostredí Global Competitiveness Report 2009 – 2010 celosvetovo za najviac konkurencieschopný," uviedol. Toto pozitívne hodnotenie sa podľa jeho slov tiež odráža na trhu práce – od roku 2005 vo Švajčiarskou vzniklo 240.000 nových pracovných miest.

(1 EUR = 1,4650 CHF)

jal ed