Únia zaviedla rotujúcich audítorov, tí sa obávajú likvidácie

Bratislava 15. mája (TASR) – Európska únia schválila smernicu, ktorá opäť sprísňuje výkon audítorskej profesie. Nové pravidlá majú podľa Bruselu posilniť nezávislosť audítorov vo všetkých členských štátoch. Tí sa však obávajú možných likvidačných dôsledkov na audítorskú profesiu.

Slovenská komora audítorov, ktorá zo zákona zastrešuje 820 fyzických osôb a 240 právnických osôb, vykonávajúcich audit, posilnenie nezávislosti víta. Jej prezident Ondrej Baláž však upozorňuje, že povinná rotácia audítorov, ktorá sa smernicou zaviedla, môže praktický výkon auditu neprimerane časovo predlžiť a skomplikovať.

"Nová európska smernica zásadným spôsobom mení pravidlá výkonu auditu v subjektoch verejného záujmu (SVZ). Na Slovensku do tejto kategórie patria napríklad všetky banky, poisťovne so všetkými pobočkami, mestá, obce a VÚC, ktoré predkladajú konsolidovanú účtovnú závierku, ale aj doplnkové dôchodkové spoločnosti, či vybrané podniky ako automobilky, chemické závody, približne 80 firiem," priblížil Baláž. "Po novom bude pri audite spomínaných subjektov povinná rotácia audítorských firiem na základe tendra. Má sa tým eliminovať prípadná strata nezávislosti a objektivity audítora," povedal.

Smernica EÚ zavádza tiež akúsi "čiernu listinu služieb", ktoré už audítori nebudú môcť poskytovať ako doteraz. Ide napríklad o obmedzenie daňového poradenstva, konzultačných služieb pri kúpe a predaji, účtovníctva subjektom, v ktorých vykonávajú audit.

"Akceptujeme zámer EÚ posilniť nezávislosť audítora, zároveň upozorňujeme na možný negatívny dopad týchto obmedzení. Najmä stredné a menšie firmy dnes môžu prežiť len vďaka tomu, že poskytujú aj neaudítorské služby, rovnako ich klienti takúto pomoc očakávajú," povedal prezident SKAU.

Najnovšiu smernicu EÚ musia členské štáty adaptovať do svojich právnych systémov najneskôr do roku 2016. V prípade Slovenska to znamená otvorenie zákona o audite.