Ing. Eva Drozdová

Ing. Eva Drozdová

42 rokov

nezávislá kandidátka  

  • bydlisko – Bratislava
  • vzdelanie – ekonomika vnútorného obchodu na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, postgraduálne štúdium na Akadémii vyššieho vzdelávania pri VŠE v Bratislave
  • pracovné skúsenosti – v r.1991 začala svoju súkromnú podnikateľskú prax so zameraním na účtovníctvo a daňovníctvo, ktorej sa venuje dodnes. Je jednou zo zakladajúcich členiek Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu, kde okrem  ocenenia za aktívnu činnosť  získala v roku 2008 certifikát kvality v oblasti vzdelávania pre odbor účtovníctvo. Od roku 2000 je aj aktívna členka Slovenskej asociácie malých podnikov. V súčasnosti sa aktívne podieľa na riešení krízových opatrení v sociálnej a daňovej oblasti a v oblasti zatepľovania objektov v súvislosti s energetickou úsporou
  • jazykové znalosti – anglický jazyk – aktívne, maďarský jazyk – aktívne, nemecký jazyk – pasívne, srbochorvátsky jazyk – pasívne