Ing. Ľubica Trubíniová

50 rokov

nezávislá kandidátka  

  • bydlisko – Bratislava
  • vzdelanie – Stavebná fakulta SVŠT v Bratislave, odbor KDS, špecializácia geotechnika
  • pracovné skúsenosti – v r. 1990 – 1992 spoluzakladala SZ a pracovala ako tajomníčka Slovenskej republikovej organizácie SZ. Súčasne bola aktivistka mimovládnych environmentálnych organizácií – Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) a Slovenská riečna sieť. V r. 1993 založila pobočku Greenpeace na Slovensku, ktorú viedla až do r. 2003. V Greenpeace zároveň viedla energetickú a protijadrovú kampaň Za bezjadrové Slovensko. V r. 1996 bola spoluzakladateľkou Energie 2000, kde sa podieľala na vypracovaní Novej energetickej politiky SR. V r. 2003 – 2008 pracovala ako projektová manažérka v Bratislavskom regionálnom ochranárskom združení (BROZ) s tematikou ochrany lesov a biodiverzity v Podunajsku a v okolí Bratislavy. Ako koordinátorka Mimovládneho výboru Naše Tatry pomáhala presadzovať požiadavky ochrany prírody v Tatranskom národnom parku po veternej smršti v r. 2004. Je zakladajúca členka Ekofóra. V súčasnom období sa najviac venuje komunálnym občianskym aktivitám v Bratislave a v bratislavskej mestskej časti Ružinove, predovšetkým problematike územného plánovania, výstavby a ochrany zelene – PKO, Podhradie, Devín, bratislavský lesopark a i.
  • jazykové znalosti – anglický jazyk – aktívne, francúzsky jazyk – aktívne, ruský jazyk – aktívne