Ing. Oľga Pietruchová, M.A.

Ing. Oľga Pietruchová, M.A.

46 rokov

nezávislá kandidátka

  • bydlisko – Bratislava 
  • vzdelanie – v r. 1985 ukončila štúdium analytickej a fyzikálnej chémie na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave. Tému rodových štúdií vyštudovala na Rose Mayreder College vo Viedni, kde získala titul M.A. (Master of Art in Women Studies and Gender Research)
  • pracovné skúsenosti – v r. 1998 sa angažovala v sociálno-liberálne zameranej Strane občianskeho porozumenia, kde mala na starosti zahraničnú politiku a neskôr aj tlačové oddelenie. Tvorila politiku strany v oblasti ženskej agendy a ľudských práv. V máji 2001 sa stala predsedníčkou občianskeho združenia Možnosť voľby, ktoré pokračuje v obhajobe ženských práv nielen v oblasti reprodukčných práv, ale aj v oblasti rovnosti príležitostí a eliminácie násilia páchaného na ženách. V súčasnosti pracuje ako výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a o. z. Možnosť voľby. Je predsedníčka Ženskej loby Slovenska
  • jazykové znalosti – anglický jazyk – aktívne, nemecký jazyk – aktívne, ruský jazyk – pasívne