Ing. Peter Nováčik

Ing. Peter Nováčik

50 rokov

predseda okresného združenia Strany zelených v Novom Meste nad Váhom

  • bydlisko – Nové Mesto nad Váhom
  • vzdelanie – v rokoch 1978 – 1982 absolvoval inžinierske štúdium na Katedre kvasnej chémie a bioinžinierstva Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave so špecializáciou liehovarníctvo a pivovarníctvo. V rokoch 1995 – 1997 – City Univerzity Bratislava a  kurzy – životné prostredie a environmentálna politika v medzinárodnom kontexte. V r. 2002 ukončil dištančné štúdium – „Ochrana    biodiverzity a TUR“ na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Agronomickej fakulte poľnohospodárskej  univerzity v Nitre.
  • pracovné skúsenosti – v r. 1990 bol zakladateľ Strany zelených v Novom Meste nad Váhom. Viackrát bol zvolený do predsedníctva Strany zelených. V roku 1996 založil občianske združenie Brečtan v Novom Neste nad Váhom, je zakladajúci člen Ekofora. V súčasnosti sa v OZ Brečtan venuje aktivitám proti ťažbe uránu na Slovensku. Pracuje na Obvodnom úrade životného prostredia v Novom Meste nad Váhom, kde má na starosti odpadové hospodárstvo a posudzovanie vplyvov na životné prostredie.