Slovensko je v inováciách medzi členskými krajinami EÚ „na chvoste“

Bratislava 22. februára (TASR) – Slovensko je v inováciách v porovnaní s členskými krajinami EÚ "na chvoste", keď podľa údajov rezortu hospodárstva obsadilo v roku 2011 v rebríčku inovačnej výkonnosti krajín EÚ až 22. miesto.

"V roku 2011 pokračoval trend medziročného poklesu investícií privátneho sektora do výskumných a inovačných aktivít," uviedlo ďalej Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v Správe o plnení opatrení Inovačnej stratégie SR a Inovačnej politiky SR, ktorú vlani na jeseň prerokovala a schválila vláda.

"V štruktúre produkcie slovenského priemyslu tak evidujeme nízky podiel výroby s vysokým podielom pridanej hodnoty, nízky podiel inovovaných výrobkov a nízky podiel exportu vlastných high-tech výrobkov. Medzi slabiny patrí tiež pomalý prechod od materiálovo náročnej výroby k odborom využívajúcim nové moderné technológie," informoval rezort hospodárstva.

Jednou z hlavných príčin zaostávania, okrem iných, sú nízke výdavky verejného i súkromného sektora na výskum a vývoj v roku 2011. Priemer výdavkov v krajinách EÚ je 1,82 % hrubého domáceho produktu (HDP), na Slovensku je to však len približne 0,48 % HDP, pričom verejné prostriedky predstavujú 55 % z celkových výdavkov na vedu a výskum.

jal gl