Vďaka lepším predpovediam sa do strednej Európy vracia optimizmus

Bratislava 18. júla (TASR) – Medzi investorov, ktorí sa zaoberajú fúziami a akvizíciami v regióne strednej Európy, sa začína vracať optimizmus. Prejavilo sa to na zvýšení hodnoty Indexu dôvery investorov v investície do súkromného kapitálu, ktorý zverejňuje spoločnosť Deloitte. "V regióne sa uzatvoril významný počet transakcií a úspechy sa zaznamenali aj pri získavaní finančných prostriedkov, čo jasne svedčí o tom, že stredná Európa je pre zahraničných investorov aj naďalej atraktívna," uviedla firma.

Za posledných šesť mesiacov sa Index dôvery zvýšil o 30 bodov, a to najmä v dôsledku poklesu počtu respondentov predpovedajúcich ďalší pokles hospodárskeho rastu. Takisto sa však prejavil rastúci optimizmus z hľadiska efektívnosti finančných investícií a čoraz väčší podiel tých, ktorí plánujú viac kupovať než predávať.

Podľa spoločnosti majú stredoeurópski veritelia v súčasnosti dostatok voľných prostriedkov a chuť požičiavať. "Bude zaujímavé sledovať správanie investorov v tejto novej situácii, keď bude mať čoraz viac subjektov uzatvárajúcich transakcie k dispozícii nové finančné prostriedky, ktoré môžu umiestniť na trhu mnohými považovanom za trh veľkých kupujúcich," uviedol partner spoločnosti Garret Byrne.

Aj napriek pozitívnym náznakom ešte nejaký čas potrvá, kým sa na trhu úplne obnoví dôvera investorov. Podľa spoločnosti Deloitte stále pretrváva predpoklad, že situácia zostane bezo zmeny, lebo investori čakajú, kým sa signály rastúceho optimizmu pretavia do výraznej zmeny celkovej nálady na trhu.

har ed