Írčina sa stáva 23. úradným jazykom EÚ

Krátka správa:

Nastal čas na zmenu z “Ireland Forever” na “Éire go brách”, angličtina totiž už nie je jediným pracovným jazykom Írska v EÚ. Tento krok je výsledkom dohody z 13. júna 2005, podľa ktorej írčina získa úplný štatút úradného jazyka od roku 2007.

Tento jazyk sa nebude používať rovnakým spôsobom ako ostatné úradné jazyky EÚ. Orgány EÚ nebudú povinné prekladať do írčiny všetky právne predpisy, predovšetkým z praktických dôvodov.

Zavedenie írčiny bude vyžadovať 29 pracovných miest v oblasti prekladu, korektúr a publikácií a tiež 450 dní externých tlmočníckych služieb ročne. Ročné náklady pre EÚ sa odhadujú na 3,5 milióna eur.

Pri sčítaní ľudu vykonanom v roku 2002 sa zistilo, že zo 4 miliónov írskych občanov až 1,4 milióna vie po írsky, uviedla BBC. Viac ako štvrtina z nich uvádza, že írsky hovoria každý deň. Na území Írska sa okrem toho nachádza mnoho galsky hovoriacich regiónov, kde írčinu denne používa až 80 % obyvateľov. Čoraz väčší počet študentov sa však rozhoduje neskladať stredoškolské skúšky v írčine, ktorá je povinným predmetom už od základnej školy.

Jazyková rozmanitosť je v EÚ stále jednou z hlavných tém. Ďalšie jazyky, ktorými sa hovorí v krajinách EÚ, ako katalánčina, baskičtina a galícijčina, už získali poloúradný štatút. Čoskoro by sa mohli stať úradnými jazykmi, ale s tým súvisiace náklady by pravdepodobne musela niesť príslušná krajina.

Írčina nie je jediný nový jazyk – v ten istý deň získali štatút úradného jazyka EÚ aj bulharčina a rumunčina, čím sa počet úradných jazykov zvýšil na 23.