Island: Členstvo v EÚ za život veľrýb

Európsky parlament podporil nedávne rozhodnutie lídrov EÚ, začať so severskou krajinou prístupové rokovania.

Uznesenie rumunského europoslanca Dana Predu pripomína „silnú demokratickú kultúru krajiny“ a tvrdí, že členstvo Islandu umožní EÚ hrať aktívnejšiu úlohu v Arktickom regióne.

Mnohé z jeho zákonov sú už vďaka členstvu v Európskom hospodárskom priestore (EEA) v súlade s komunitárnym právom. Rokovania sa však budú viesť v oblastiach ako sú poľnohospodárstvo, rybolov, dane, hospodárska a menová politika i vonkajšie vzťahy.

Organizácia a fungovanie finančného dohľadu – „kľúčovej inštitucionálnej slabiny islandskej ekonomiky“ – si bude vyžadovať zásadné reformy, uvádzajú europoslanci v uznesení.

Na Islande klesá verejná podpora

Europoslanci žiadajú od tamojších úradov, aby podnietili verejnú diskusiu o obavách ľudí z pristúpenia k EÚ. Reagujú tak na správy o klesajúcej podpore pre tento krok medzi verejnosťou.

Komisár pre rozširovanie Štefan Füle tiež priznal, že v prístupové rokovania môžu naraziť na prekážky.

„Zdieľam vaše obavy o výzvach vyplývajúcich z absencie celonárodného konsenzu a súvisiacej nízkej verejnej podpory pre členstvo“, povedal.

„Nemôžeme ale ignorovať fakt, že prístupový proces prinesie veľa výziev. Boli sme si vedomí, že otázky lovu veľrýb alebo rybolovu ako takého sú citlivé pre Island aj pre členské štáty“.

Spor ohľadne kompenzácií britskej a holandskej vláde, ktoré vyplatili vklady svojich občanov stratené v skrachovaných islandských bankách sa má podľa Európskeho parlamentu vyriešiť na bilaterálnej báze.

Tento postoj korešponduje aj s názorom Štefana Füleho, ktorý v marci vyhlásil, že otázka vyplatenia takmer štyroch miliárd eur by nemala ovplyvniť európsku perspektívu ostrova.

Veľryby

Poslanci EP žiadajú od Islandu, aby opustil svoju tradíciu lovu veľrýb, ktorý je v rozpore s právom EÚ a zákazom Medzinárodnej komisie (IWC) pre lov veľrýb z roku 1989.

V EÚ sú všetky morské cicavce – veľryby, delfíny..-  chránené zákonom. Napriek nesúhlasu niektorých krajín a environmentálnych aktivistov povoľuje Island komerčný lov veľrýb vo svojich vodách pri kvóte 150 veľrýb na obdobie 2009-2013.

Island sa snaží o to, aby IWC zrušila svoje moratórium na lov veľrýb, s čím ale nesúhlasí Nemecko ani Veľká Británia. Uznesenie EP nalieha, aby sa Island tohto úsilia vzdal.

Ďalšie kroky:

  • Formálne rokovania o pristúpení začnú počas belgického predsedníctva do konca roka 2010
  • 2012: Island očakáva, že ukončí rokovania a stane sa členom EÚ.