Island v EÚ do 2015

 

Krátka správa

„Predpokladám, že Island bude do roku 2015 v EÚ,“ uviedol líder 8. februára na stretnutí Islandskej obchodnej komory v Reykjaviku. „Myslím, že rozhodujúcim faktorom pre Island bude budúcnosť a veľkosť eurozóny. Významný vplyv na to bude mať rozhodnutie Dánov, Švédov a Britov,“ dodal Asgrimsson.

Island je v súčasnosti členským štátom NATO a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), zóny voľného obchodu, do ktorej patrí aj Nórsko a Lichtenštajnsko. Švédsko, Dánsko a Veľká Británia sú jediné pôvodné členské štáty EÚ, ktoré nevstúpili do eurozóny.

Hovorca islandskej vlády Olafsson Steingrimur vysvetlil, že islandská koruna má silné postavenie voči euru a doláru, čo komplikuje Islandu export rýb.

Verejná diskusia o EÚ sa na Islande točí okolo európskych kvót na výlov rýb, ktoré sa v súlade s pravidlami EHP na Island nevzťahujú. Ryby a rybné produkty tvoria až 70% exportných príjmov Islandu a 10% jeho hospodárstva, a rybolov zamestnáva každého dvanásteho človeka v krajine s 290 000 obyvateľmi.

„Vždy sa nájde niekto, kto hovorí, že to nemôžme urobiť [vstúpiť do EÚ] kvôli problémom s rybolovom, a diskusia tým končí,“ naznačil Steingrimur.

Vyjadrenia premiéra Asgrimssona od stredy dominujú novinovým titulkom a televíznym besedám na ostrove.

Liberálna strana premiéra Asgrimssona v súčasnosti vládne v koalícii s väčšou Stranou nezávislosti, ktorá je posledných 12 rokov proti vstupu do EÚ. Člen Strany nezávislosti a minister zahraničných vecí Geir Haarde naznačil, že nevidí dôvod reagovať na stanovisko premiéra Asgrimssona k otázke EÚ.

Liberálny premiér, ktorý podľa prieskumov pred budúcoročnými voľbami nemá u verejnosti veľkú popularitu, priznal: „Politická situácia momentálne nie je vhodná na rozhodovanie o tejto otázke.“ Vláda a Liberálna strana však vytvorili dva samostatné výbory pre preskúmanie možností zachovania rybolovných privilégií v prípade vstupu do EÚ. Výsledky by mali byť známe začiatkom roka 2007, hovorca Steingrimur vyhlásil, že „skutočná diskusia o EÚ začne budúci rok.“