IT: EÚ odporúča sprístupniť ďalšie frekvencie pre využívanie wi-fi

Brusel 1. augusta (TASR) – Čoraz viac ľudí sa na internet pripája cez bezdrôtovú sieť (wi-fi) a tento trend bude v budúcnosti narastať, vyplýva z dnes zverejnenej štúdie Európskej komisie.

V roku 2012 sa prostredníctvom wi-fi uskutočnilo 71 % bezdrôtového prenosu dát na smartfóny a tablety. Do roku 2016 môže tento podiel narásť až na 78 %. Z týchto výsledkov je vidno, v akom rozsahu sa zmenilo správanie spotrebiteľov v dôsledku nižších nákladov za používanie prístupových miest na pripojenie k wi-fi (takzvané hotspoty). Štúdia EÚ odporúča, aby sa tento dopyt uspokojil sprístupnením ďalších frekvenčných pásem v celej EÚ.

"Wi-fi zažíva obrovský úspech, je to výhodné pre všetkých zúčastnených. Postarám sa o to, aby Európska komisia pomohla rozšíriť využívanie wi-fi sprístupnením ďalších častí spektra a menej prísnou reguláciou," uviedla dnes eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová.

Základom reálnej mobilnej aktivity sú mobilné siete 3. a 4. generácie (3G/4G), ale v súčasnosti je kúpa práv na využívanie spektra potrebných na ich prevádzku nákladná, a preto spotrebitelia musia za ich využívanie (napríklad roaming) platiť vysoké ceny. Okrem toho sú tieto siete v mnohých častiach Európy preťažené vzhľadom na nedostatok prideleného spektra.

Kroesová upozornila, že systémy, v rámci ktorých je možné zdieľať wi-fi sieť s ostatnými používateľmi, sú dobrým príkladom toho, ako môžeme dosiahnuť lepší internet pre všetkých. "Všetci Európania by mali mať možnosť využívať internet aj mimo domova a práce," uviedla Kroesová.

Vďaka kombinovanému používaniu wi-fi a iných infraštruktúr využívajúcich mikrobunky, ktoré slúžia na doplnenie tradičného využívania makrobuniek ako základňových staníc mobilných sietí, možno zmierniť súčasné preťaženie 3G/4G sietí zabezpečením nosnej kapacity mimo týchto sietí. Súčasne tým možno znížiť náklady operátorov sietí a používateľov na minimum.

Vďaka širšiemu používaniu týchto technológií by podľa štúdie EK operátori ušetrili desiatky miliárd eur pri modernizácii sietí na uspokojovanie dopytu. Úspora by vznikla aj spotrebiteľom, keďže v blízkosti prístupového miesta na pripojenie wi-fi by nemuseli platiť za mobilný prenos dát, lebo by mali možnosť namiesto neho používať wi-fi. Systémom mikrobuniek možno navyše rozšíriť pokrytie sieťou aj na zatiaľ ťažko dostupné miesta, okrem iného aj vo vnútri veľkých budov.

Štúdia EK ponúka tri odporúčania na zlepšenie situácie. V prvom rade bude treba celoplošne sprístupniť pre wi-fi frekvenčné pásmo od 5150 MHz do 5925 Mhz. Ďalej, ponechať pásma 2,6 GHz a 3,5 GHz v plnej miere prístupné na mobilné služby a uskutočniť konzultácie o budúcich podmienkach licencií pre pásmo 3,5 GHz a iné potenciálne nové mobilné frekvenčné pásma viazané na licencie. A do tretice – znížiť administratívnu záťaž súvisiacu s budovaním služieb a sietí na presmerovanie na verejných miestach.

Wi-fi dnes zaznamenáva rýchly rast na verejných miestach (kaviarne, prestupné uzly verejnej dopravy) a mobilní operátori hľadajú spôsoby presmerovania prenosu dát z preťažených 3G sietí. Táto technika pomôže operátorom zvládnuť 66-% ročný nárast dopytu v oblasti mobilného dátového prenosu, predpovedaného na roky 2012 až 2017.