IT: PMÚ potvrdzuje inšpekciu v IT firme pre možný kartel pri čerpaní fondov EÚ

Bratislava 14. januára (TASR) – Protimonopolný úrad (PMÚ) SR potvrdzuje, že 10. decembra 2014 vykonal neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch spoločnosti pôsobiacej v oblasti zavádzania a využívania informačných technológií (IT), počítačových systémov, automatizovaných systémov riadenia a poskytovania software. Informovala o tom dnes Andrea Wilhelmová z odboru predsedu PMÚ.

„Inšpekcia bola vykonaná na základe dôvodného podozrenia, že prešetrovaná spoločnosť sa zúčastnila na dohode obmedzujúcej súťaž, ktorej cieľom alebo následkom bolo stanoviť priamo alebo nepriamo ceny, rozdeliť trh alebo inak koordinovať svoje správanie alebo spoločný postup s inými podnikateľmi zúčastnenými vo verejnom obstarávaní vyhlásenom v rámci projektov Operačného programu (OP) Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie,“ priblížila.

Podľa jej informácií išlo o nadlimitnú zákazku obstarávanú procesom verejného obstarávania, ktorá sa spolufinancovala z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

„Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu, neznamená, že dotknutý subjekt porušil súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie,“ dodala.

jal gl