Percento užívateľov internetu v SR je mierne nad európskym priemerom

Brusel 17. mája (TASR) – Slovensko zatiaľ zaostáva za európskym štandardom v zabezpečení prístupu k internetu pre svojich občanov, percento užívateľov je však mierne nad európskym priemerom. Vyplýva to z dnes zverejnenej správy Európskej komisie o digitálnej konkurencieschopnosti a stave digitalizácie na území Európskej únie.

Na Slovensku má pripojenie na báze DSL 82 % populácie, čo stačí len na 25. miesto v únii, priemer v EÚ je 94 %. Oproti minulému roku síce vzrástol v krajine prístup k širokopásmovému pripojeniu o 36 %, ale momentálnych 14,8 % (EÚ – 24,8 %) oprávňuje Slovensko len celkovo na 24. miesto. Na vidieku bol zaznamenaný mierny nárast v prístupe obyvateľstva k internetu, pokrytie pripojením cez DSL v rurálnych oblastiach 54 % je však len 22. najvyšším v únii (EÚ – 79,7 %). Nadpriemerné výsledky majú Slováci v používaní internetu cez mobilné telefóny na základe 3G pripojenia, podiel takýchto užívateľov dosiahol úroveň 10 % populácie, je nad 4-% priemerom únie a súčasne tretí najvyšší výsledok.

Na Slovensku využíva aspoň raz týždenne služby internetu v nejakej forme 66 % obyvateľov (EÚ – 60 %), na dennej báze si sadne za počítač s cieľom surfovania či kontroly elektronickej pošty 49 % ľudí (EÚ – 48 %). Obe čísla dávajú Slovensko na 11. miesto medzi štátmi európskej 27-ky. Pripojenie na internet má v súčasnosti 62 % domácností (EÚ – 65 %), firmy využívajú širokopásmové pripojenie v 78 % prípadov (EÚ – 83 %).

Podiel v EÚ sa v poslednom ukazovateli dá približne prirovnať k USA, kde 56 % obyvateľstva používa internet každodenne. Ale približne tretina obyvateľstva, či už v EÚ (30 %), alebo v USA (32 %) nikdy služby internetu nevyužila (na Slovensku 22 %).

Správa konštatuje, že zvýšenie digitálnych zručností je kľúčové pri budovaní európskej digitálnej spoločnosti. Aj v tomto prípade je možné prirovnať EÚ k USA, aj keď internet sa u starších Američanov používa viac (v USA nikdy nepoužilo internet 46 % osôb starších ako 55 rokov, zatiaľ čo v EÚ ho nikdy nepoužilo 59 %).

Európska komisia navrhne špecifické opatrenia v týchto oblastiach vo svojej digitálnej agende pre Európu, vedúcej iniciatíve stratégie Európa 2020, ktorej konečná forma sa v týchto týždňoch pripravuje.

"Digitálne hospodárstvo Európy je kľúčové pre rast a prosperitu. Informačné a komunikačné technológie a vysokorýchlostný internet predstavujú pre náš život takú istú revolúciu ako rozvoj elektrických a dopravných sietí pred viac ako sto rokmi. Musíme však podporiť ďalší rozvoj internetu, aby mali z digitálneho hospodárstva úžitok všetci obyvatelia," uviedla komisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová.

(spravodajca TASR Silvester Balog) zll