IUVENTA: Do začiatku októbra môžno žiadať o granty z programu Erasmus+

Bratislava 25. júla (TASR) – Záujemcovia o granty z programu Erasmus+ môžu svoje žiadosti predkladať do 1. októbra. K tomuto termínu disponuje slovenská Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu sumou takmer 1,5 milióna eur, ktoré sú určené na mládežnícke výmeny, školenia pre pracovníkov s mládežou a Európsku dobrovoľnícku službu. TASR o tom informoval Martin Hílek zo Slovenského inštitútu mládeže – IUVENTA.

Mládežnícke výmeny sú určené pre mladých ľudí, ktorí sa chcú stretnúť so skupinami mladých z iných krajín EÚ. „Ide o spoluprácu medzi dvoma alebo viacerými skupinami, pričom sa im ponúka možnosť počas šiestich až 21 dní diskutovať o rôznych témach ako napríklad životné prostredie, umenie a kultúra, zdravie, voľný čas mládeže, rodová rovnosť. Popri tom majú možnosť naučiť sa niečo nové o jednotlivých krajinách,“ priblížil Hílek.

V prípade školení pre pracovníkov s mládežou by malo ísť o projekty zamerané najmä na podporu rozvoja spôsobilostí a inováciu rôznych prístupov v práci s mládežou, ako aj na výmenu skúseností, odborných znalostí a príkladov dobrej praxe medzi osobami a organizáciami činnými v práci s mládežou. „Európska dobrovoľnícka služba je akcia určená pre mladých ľudí, ktorí chcú vykonávať dobrovoľnícke aktivity v krajinách Európskej únie alebo za jej hranicami, a to maximálne jeden rok,“ doplnil Hílek.

Podrobné informácie a konzultácie záujemcom poskytnú aj odborní pracovníci Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, so sídlom v organizácii IUVENTA. Kontaktné údaje nájdu na www.iuventa.sk alebo www.erasmusplus.sk.

Nový program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, Erasmus+ sa začal 1. januára tohto roka. Sedemročný program je zameraný predovšetkým na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Z celkového rozpočtu programu 14,7 miliardy eur pripadá 10 percent na oblasť mládeže. V roku 2014 majú záujemcovia za oblasť mládeže možnosť predkladať žiadosti o granty v troch termínoch – 24. marca, 30. apríla a 1. októbra.

mam zll