Iveta Radičová: SR nepatrí ku kritickým krajinám z hľadiska výšky dlhu

Bratislava 27. februára (TASR) – "Slovenská republika nepatrí ku kritickým krajinám z hľadiska výšky dlhu," povedala Iveta Radičová pred členmi Výboru NR SR pre európske záležitosti, kde informovala o nadchádzajúcom summite Európskej rady 1. – 2. marca v Bruseli.

Premiérka konštatovala, že z pôvodného plánu zníženia deficitu na 4,9 % sme znížili deficit na 4,6 %. "Máme 8. najnižší dlh a aj preto ďalšie prehodnocovanie a hlbší audit zo strany EÚ sa nebude dotýkať SR. Bude sa dotýkať 12 krajín eurozóny, ale nie Slovenskej republiky. Lebo záväzky, ktoré sme si stanovili z hľadiska národného programu reforiem, sa konštatujú ako splnené alebo čiastočne splnené. Plníme kritériá deficitu a plníme kritériá dlhovej brzdy, vrátane prijatého ústavného zákona."

Iveta Radičová ďalej informovala, že Slovenská republika súhlasí so závermi Paktu Euro+, ktorý posilňuje pilier hospodárskej a menovej únie a zabezpečí novú kvalitu koordinácie hospodárskych politík. "Prioritné opatrenia, ktoré by sme mali v následnom období spĺňať, čo je aj naplnenie kritérií paktu stability, by mali byť odprezentované do 13., najneskôr do 30. apríla 2012." Predsedníčka vlády ubezpečila poslancov, že jej vláda k tomu pripraví materiál a bude na novom kabinete, či ho prijme, odmietne, alebo doplní. "Je dôležité, aby pri výmene kabinetov bolo na stole niečo konzistentné. Politika vo vzťahu k hospodárskej politike Európskej únie je v mnohých bodoch kontinuálna."

Dôležitou témou summitu bude aj vzťah medzi dočasným a trvalým eurovalom, kde sú podľa premiérky štyri možné alternatívy. "Tretia a štvrtá alternatíva znamená opätovné otvorenie zmluvy na úrovni národných parlamentov a predpokladá súbeh oboch mechanizmov, čo je oveľa väčšia záťaž na jednotlivé krajiny." Slovenská republika sa prikláňa k prvému variantu, pri ktorom "dobehne" dočasný euroval a rozbehne sa trvalý euroval s jeho pravidlami. "Zmysel je v tom, že tie záväzky, ktoré sú v dočasnom eurovale – najmä splácanie dlhu – bude dlhodobé a má fungovať dovtedy, pokým krajiny tieto záväzky nesplatia. Pokiaľ by sa to spojilo s trvalým eurovalom, celá záťaž by prešla na nový trvalý euroval – to je pre väčšinu krajín neprijateľné a nemôžu na takúto záťaž dávať garancie," dodala Iveta Radičová.

Predsedníčka vlády sa vyjadrila aj k súčasnému balíku pomoci pre Grécko a zdôraznila, že bez splnenia záväzkov tak, ako boli dohodnuté s "trojkou", nie je možné implementovať druhý balík pomoci krajine. Zopakovala, že Slovenská republika nepristupuje k jednotlivým navýšeniam a netýka sa nás 130 miliárd, ale platí pre nás výnimka na účasti na pôvodných 109 miliárd eur. "Netýka sa nás ani účasť verejného sektora ani privátneho – našich bánk. Panuje vysoká opatrnosť rozhodovania sa Európskej rady pri kontrole všetkých programov a krokov gréckej vlády," zdôraznila Iveta Radičová.

TASR poskytol informácie tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

er