J. M. BARROSO: Finančná únia nie je iba o zavedení stabilizačných bondov

Štrasburg/Brusel 13. júna (TASR)- Predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso dnes počas rozpravy s poslancami Európskeho parlamentu (EP) o príprave summitu EÚ 28. a 29. júna uviedol, že tento summit bude rozhodujúcim z hľadiska európskej integrácie a zachovania spoločnej meny euro.

Barroso počas rozpravy o témach nadchádzajúceho summitu, na ktorom hlavnou témou bude príprava viacročného finančného rámca únie na obdobie 2014-2020, uviedol, že na vrcholnom stretnutí lídrov EÚ ich požiada, aby sa definitívne zaviazali k politike trvalého rastu a vytvárania nových pracovných miest.

"Rast môže byť zabezpečený iba kombináciou solídnych verejných financií, hĺbkovými štrukturálnymi reformami a cielenými investíciami," uviedol Barroso vo svojom prejave. A poznamenal, že je potešený postojom členských štátov únie, ktoré oveľa zodpovednejšie pristupujú k svojim povinnostiam, určite zodpovednejšie, ako to bolo vlani.

Barroso europoslancom predstavil priority EK z hľadiska budúceho rozpočtu EÚ, prehlbovania menovej únie, zavádzania fiškálnej a bankovej únie, ako aj projekt politickej únie. Upozornil, že výhody prehĺbenia hospodárskej a menovej únie a vytvorenie bankovej únie budú môcť byť ocenené iba za predpokladu rozvíjania únie fiškálnej.

Predseda EK v tomto smere identifikoval tri doplnkové opatrenia, ktoré by bolo treba zaviesť. V prvom rade treba zmodernizovať finančné mechanizmy – Európsky fond finančnej stability (EFSF) a jeho nástupcu Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS), aby sa tak zvýšil potenciál na zasahovanie v prípadoch udržania finančnej stability. Ďalším krokom sú podľa neho seriózne rokovania vedúce k zavedeniu takzvaných bondov stability (eurobondov), čo si však podľa neho vyžaduje hlbšiu integráciu aj v daňovej a rozpočtovej oblasti. Do tretice treba preskúmať všetky ostatné možnosti prehĺbenia fiškálnej integrácie.

"Fiškálna únia nie je iba o stabilizačných bondoch. Znamená napríklad aj koordináciu daňovej politiky a dôraznejší európsky prístup v rozpočtovej sfére tak na národnej, ako aj európskej úrovni," upozornil v tejto súvislosti Barroso.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gl