J. Richter upozornil EÚ na potrebu podpory zamestnancov v predpenzijnom veku

Brusel/Luxemburg 4. októbra (TASR) – Presmerovanie finančných prostriedkov EÚ z rôznych operačných programov na zamestnanosť mladých ľudí, by do konca tohto roka malo na Slovensku vytvoriť okolo 15.000 pracovných miest, uviedol dnes minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter po skončení zasadania Rady EÚ pre sociálne veci (EPSCO) v Luxemburgu.

Dnešné rokovania ministrov zo sociálnych rezortov boli zamerané aj na otázky týkajúce sa trhu práce a sociálnej ochrany, boja proti detskej chudobe a sociálnemu vylúčeniu a tiež obnove pracovných príležitostí pre mládež a iné vekovo znevýhodnené kategórie v Európe.

"Ocenil som, že sa prikročilo k opatreniam, ako je realokácia finančných prostriedkov z iných operačných programov do konca tohto rozpočtového obdobia. V podmienkach Slovenska to znamená veľmi veľa. Len do konca tohto roka by sme mali vytvoriť okolo 15.000 nových pracovných miest pre mladých ľudí," uviedol Richter v rozhovore pre TASR.

Šéf slovenského rezortu práce a sociálnych vecí upozornil, že Rada dnes vysoko ocenila a prijala jeho požiadavku, aby sa realokované financie zo zdrojov EÚ týkali aj ďalšej vekovo znevýhodnenej skupiny na trhu práce – skupiny ľudí v preddôchodcovskom veku.

"To začína byť ďalší veľmi vážny problém. Firmy o takúto vekovú štruktúru zamestnancov záujem nejavia a preto treba týmto zamestnancom pomôcť," uviedol Richter.

Minister upozornil na skutočnosť, že EÚ sa maximálnou mierou zaoberá nezamestnanosťou mladých ľudí, čo je logické a pochopiteľné, keďže mladí ľudia musia získať pracovné návyky a záujem pracovať. Avšak podľa jeho názoru sa na Slovensku čoraz viac etabluje ako riziková skupina aj tá časť populácie, ktorá je pred penzijným vekom a ktorá v prípade straty zamestnania má veľké problémy vrátiť sa na trh práce.

"Nie všetci majú možnosť ísť do predčasného dôchodku. A práve preto je potrebné týmto ľuďom pomôcť a vyjsť im v ústrety," upozornil Richter. Podľa ministra je to možné prostredníctvom operačného programu EÚ Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Richter v tejto súvislosti uviedol, že Slovensko bolo prvé, ktoré požiadalo o možnosť zahrnúť predpenzijnú časť populácie do kategórií, na ktoré sa vzťahuje realokácia peňažných prostriedkov z eurofondov. A dodal, že ministri z iných krajín to považujú za dobrý nápad.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) jk