Je to test pre nás všetkých: EÚ ide proti vírusovej epidémii bojovať aj eurofondami

Tlačová konferencia členov eurokomisie v súvislosti s opattreniami proti novému koronavírusu. [EPA-EFE/Stephanie Lecocq]

V rámci novej investičnej iniciatívy na boj proti koronavírusu eurokomisia navrhla využiť 37 miliárd eur cez politiku kohézie, teda eurofondy.

Ďalšie články k téme nového koronavírusu nájdete na tejto linke

„Sme ešte len na začiatku,“ povedala v súvislosti s krízou spôsobenou novým koronavírusom médiám šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen. „Vírus sa nedá zastaviť, ale je možné a hlavne dôležité, spomaliť jeho šírenie.To je v našich silách,” povedala predsedníčka exekutívy EÚ.

Európska komisia v piatok pokračovala v ohlasovaní opatrení, ktoré majú zmierniť socioekonomické dopady spojené s šíriacim sa ochorením.

Test pre všetkých

V prvom rade je to snaha zabezpečiť potrebné dodávky pre systémy zdravotnej starostlivosti pri zachovaní integrity jednotného trhu. Ďalej sú tu opatrenia v prospech ľudí, aby kríza neprimerane neovplyvňovala príjmy a pracovné miesta, podpora pre podniky a snaha zabezpečiť, aby likvidita finančného sektora v EÚ mohla aj naďalej podporovať hospodárstvo.

„Pandémia koronavírusu je testom pre nás všetkých. Nie je to len výzva pre naše systémy zdravotnej starostlivosti, ale tiež šok pre hospodárstvo. Dnešný ekonomický balík sa zaoberá touto situáciou a urobíme všetko, čo je potrebné na podporu Európanov a európskeho hospodárstva,“ opísala situáciu von der Leyenová.

Robí Únia málo proti šíreniu nového koronavírusu? Na riešenia pandémie nemá kompetencie

Európska komisia nemá dostatočné právomoci, aby na seba mohla prevziať kompletnú zodpovednosť. Svoju podpornú úlohu však plní, bráni prijímaniu protichodných opatrení v členských štátoch, spúšťa mnohé mechanizmy civilnej ochrany a od začiatku februára má aj koordinačný tím.

V rámci novej investičnej iniciatívy na boj proti koronavírusu eurokomisia navrhla využiť 37 miliárd eur cez politiku kohézie, teda eurofondy. Komisia tento rok nebude vymáhať od členských štátov vrátenie nevyčerpaného predbežného financovania cez štrukturálne fondy. To predstavuje asi 8 miliárd eur z rozpočtu EÚ, ktoré členské štáty budú môcť použiť na doplnenie štrukturálneho financovania vo výške 29 miliárd eur.

Účinne sa tým zvýši výška investícií v roku 2020 a pomôže sa vopred vyčleniť aj použitie doteraz nepridelených 28 miliárd eur na financovanie politiky kohézie na roky 2014 až 2020. Komisia vyzvala Európsky parlament a Radu EÚ, aby tento návrh urýchlene schválili.

Pomoc firmám

Na tlačovej konferencii s von der Leyen vystúpila aj eurokomisárka Margarethe Vestager, ktorá ma v agende ochranu hospodárskej súťaže. Vlády EÚ vyzvala, aby prijali nevyhnutné kroky, ktoré uľahčia súčasnú situáciu firmám, pričom im navrhla aj konkrétne opatrenia, ktoré nebudú v rozpore s pravidlami jednotného trhu EÚ.

Spomenula pozastavenie platieb daní z príjmu právnických osôb a dane z pridanej hodnoty, alebo odvodov. Štátom tiež odporučila, aby kompenzovali straty, ktoré organizáciám a firmám vzniknú v dôsledku hromadného rušenia rôznych spoločenských udalostí.

„Našim spoločným cieľom je dosiahnuť, aby firmy mali likviditu, ktorú potrebujú pre svoj chod,“ povedala Vestager.

Aké opatrenia proti šíreniu koronavírusu prijali európske krajiny?

Pozrite si prehľad podmienok a opatrení, ktoré pre vírus SARS-CoV-2 uplatňujú niektoré krajiny Európskej únie.

Pravidlá EÚ o štátnej pomoci umožňujú členským štátom pomáhať spoločnostiam vyrovnať sa s nedostatkom likvidity, ak potrebujú pomoc na záchranu a môžu nahradiť firmám škodu priamo spôsobenú mimoriadnymi udalosťami vrátane opatrení v odvetviach, ako je letectvo a cestovný ruch.

Exekutíva EÚ spresnila, že v nasledujúcich týždňoch bude jedna miliarda eur presmerovaná z rozpočtu EÚ ako záruka pre Európsky investičný fond s cieľom motivovať banky, aby poskytovali likviditu malým a stredným podnikom a stredným podnikom. Pomôže to najmenej 100 tisíc podnikom tohto typu s financovaním vo výške okolo 8 miliárd eur. Komisia presadzuje aj „úverové prázdniny“ dlžníkom, ktorí sú negatívne ovplyvnení touto epidémiou.

Flexibilné pravidlá

Epidémia v Taliansku má rozsah, ktorý umožňuje Komisii schváliť dodatočné vnútroštátne podporné opatrenia na nápravu vážneho narušenia ekonomiky členského štátu. Komisia v prípade potreby pripraví osobitný právny rámec, ktorý by pomohol aj ostatným členským krajinám v podobnej situácii.

Komisia navrhne Rade EÚ, aby mohla byť uplatňovaná úplná flexibilita stanovená vo fiškálnom rámci EÚ, aby krajiny mohli implementovať opatrenia na potlačenie ohniska koronavírusu a na zmiernenie jeho negatívnych sociálno-ekonomických účinkov.

Exekutíva EÚ kladie dôraz na solidaritu, ktorá je kľúčová, ak treba zabezpečiť, aby sa základný tovar potrebný na zmiernenie zdravotných rizík dostal ku všetkým, ktorí ho potrebujú. Komisia tvrdí, že je nevyhnutné konať spoločne, aby sa zabezpečila výroba, skladovanie, dostupnosť a racionálne používanie zdravotníckych ochranných pomôcok a liekov v EÚ, otvorene a transparentne. Je proti prijímaniu jednostranných opatrení, ktoré obmedzujú voľný pohyb základného zdravotníckeho tovaru.