K. REGLING: Zriadenie záchranných mechanizmov bolo dobrým rozhodnutím

Bratislava 20. októbra (TASR) – Zriadenie záchranných mechanizmov, akými sú Európsky nástroj finančnej stability (EFSF) a Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM), bolo dobrým rozhodnutím. Skonštatoval to dnes po skončení rokovania so slovenským ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD) generálny riaditeľ ESM Klaus Regling. Podľa jeho slov krajiny, ktorým tieto mechanizmy pomáhali, sú najreformovanejšími štátmi v Európe, ale aj v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Regling pripustil, že bolo určité riziko, že tieto krajiny vystúpia z eurozóny. Podľa neho je ale dôležité, že sa ich nakoniec podarilo v nej udržať. Poskytnutie pomoci prostredníctvom záchranných mechanizmov tak bolo podľa neho správne aj vzhľadom na náklady, ktoré by na ich záchranu museli niesť daňoví poplatníci.

Podľa niektorých expertov je v ESM dostatok nevyužitých zdrojov, ktoré by mohli krajiny využiť napríklad na investovanie do infraštruktúry. „Veľa krajín v Európskej únii chce viac investovať,“ skonštatoval Regling s tým, že ESM je krízová inštitúcia a tá musí mať aj určitú finančnú rezervu pre prípad vzniku ďalších kríz.

Do záchranných mechanizmov prispieva aj Slovensko. Ako uviedol po rokovaní minister Kažimír, účasť SR v eurovaloch sa premietla do dlhu vo výške skoro 4 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Eurostat zverejní revidovanú výšku dlhu Slovenska za minulý rok v utorok (21.10.). „Ak bude notifikovaný výsledok dlhu tesne pod 55 % HDP, reálny čistý dlh je na úrovni 50 % HDP,“ vyčíslil Kažimír s tým, že účasť Slovenska v dočasnom eurovale je drahšia ako v trvalom eurovale. „Je to ale stále vo forme garancií. To je problém, ktorý zaťažuje náš dlh, ale z hľadiska účtovného zápisu. Z môjho pohľadu ESM je dokonalejšia konštrukcia záchranného mechanizmu,“ podotkol.

Voľnú kapacitu eurovalu vníma ako pozitívum, pretože má jasne deklarovať, že je schopný zasiahnuť v prípade krízovej situácie. „Ak hovoríme o investíciách, uvedomujeme si, že v pokrízovom období máme vo všetkých krajinách deficit investovania, modernizácie. Zároveň, ale žijeme v prostredí, kde platia isté pravidlá a musíme ich dodržiavať,“ zdôraznil.

Slovensko podľa Kažimíra zastáva nemecký prístup v investovaní. „Ten hovorí o tom, že najprv treba mať na stole jasný zoznam prioritných investícií, ktoré by mali mať cezhraničný charakter, ktoré by mali mať európsky význam a pomohli by všetkým krajinám, aby sme mali lepšie podmienky rastu a zamestnávania ľudí,“ dodal.

UPOZORNENIE:

TASR vydáva k správe videozáznam a fotoreportáž.

mst vjo